เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องสไลด์เผือก  อ่าน :   1,959 
ชื่อเจ้าของ :  นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์, นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี, นายสุนทร คำพินิจ, ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ   อีเมล์ :   tian_tian2
ชื่อหน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 0 2665 3777, 3888 ต่อ 8203
เว็ปไซต์  http://www.clinictech.rmutp.ac.th
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (199 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นการสไลด์เผือกโดยการหยอดหัวเผือกลงในช่องด้านบนของเครื่องแบบต่อเนื่องกันจดหมด ซึ่งมีช่องหยอดอยู่ 2 ช่อง ช่องแรกมีขนาด 120 mm ช่องที่ 2 มีขนาด 80 mm เครื่องจะทำการสไลด์เป็นแผ่นบางๆ ตามแนวนอนของหัวเผือก โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยกด ความหนาบางของแผ่นที่ทำได้ตั้งแต่ 0.3 – 1.7 mm ขึ้นอยู่กับการตั้งใบมีด ขนาดโตสุดของหัวเผือก Ø 120 mm จนถึงเล็กสุด ความเร็วในการสไลด์ต่อแผ่นขึ้นอยู่กับการปรับสปีดของมอเตอร์ซึ่งใช้ความเร็วรอบตั้งแต่ 10-200 รอบ/นาที (โดยเฉลี่ยการสไลด์ต่อหัวประมาณ 30 วินาที ได้ 60 – 80 แผ่น ขึ้นอยู่กับความหนาบาง

เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 8/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.117.123
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates