เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การจัดการของเสียจากครัวเรือนและน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นด้วยระบบก๊าซชีวภาพ  อ่าน :   1,525 
ชื่อเจ้าของ :  ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง และ อาจารย์วิกาญดา ทองเนื้อแข็ง   อีเมล์ :   usaonthong
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 074-693971
เว็ปไซต์  http://www.ubi.tsu.ac.th/clinic
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (176 votes cast)

คำอธิบาย :

การจัดการน้ำเสียจากการทำยางแผ่น โดยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ การจัดการของเสียจากครัวเรือนและน้ำเสียจากการผลิตยางแผ่นด้วยระบบก๊าซชีวภาพ เป็นระบบถังหมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานในระดับครัวเรือน เพื่อกำจัดของเสียอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากครัวเรือน หรือ น้ำเสียจากการผลิตยางแผ่น และได้ผลผลิตเป็นก๊าซชีวภาพที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือน และได้ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีเพื่อใช้ในการเพาะปลูก ระบบจัดทำจากวัสดุพลาสติกชนิดหนา มีความทนทาน และเชื่อมต่อระบบท่อต่างๆ ด้วยความร้อน ทำให้มีความทนทาน ไม่รั่วซึม


เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates