เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ผลงานทอ ถัก จัก สาน  อ่าน :   1,041 
ชื่อเจ้าของ :  น.ส.สุดารัตน์สกุลคู   อีเมล์ :   ksudarath.
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 042-772393
เว็ปไซต์  http://clinictech.skc.rmuti.ac.th
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (91 votes cast)

คำอธิบาย :

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บ้านนาเชือก) ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพหลัก คือ การเกษตร และการดำรงชีวิต รวมถึงการนำเทคโนโลยีเพื่อสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การย้อมผ้าย้อมมูลควาย ได้ผลิตภัณฑ์พวก เบาะรองนั่ง ผ้าพันคอ หมวก ซึ่งพื้นฐานของชุมชนมีการประกอบอาชีพหลัก คือ การเลี้ยงสัตว์ ทอผ้า ให้มีองค์ความรู้โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาหมู่บ้าน สังคม ชุมชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเป็นผู้ส่งเสริม


ขยายภาพ ขยายภาพ

เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.88.35
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates