เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตถ่านแฟนซีจากทางปาล์มน้ำมัน  อ่าน :   2,249 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่   อีเมล์ :   kbcpys@ku.
ชื่อหน่วยงาน :   ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่หมู่ 6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 075666085-7
เว็ปไซต์  http://www.kbc.ku.ac.th/clinictech/index1.html
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (191 votes cast)

คำอธิบาย :

“การผลิตถ่านแฟนซีจากทางปาล์มน้ำมัน” เนื่องมาจากการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมันจะทำการเก็บเกี่ยวการเก็บผลผลิตประมาณ 15- 20 วัน มีการตัดทางปาล์มน้ำมันด้วยเพื่อสะดวกในเก็บผลผลิต
การนำทางปาล์มน้ำมันมาเผาถ่าน ทั้งนี้ในกระบวนการเผาถ่านจากทางปาล์มน้ำมันจะได้น้ำส้มควันไม้ ประโยชน์คือ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืช เป็นสารปรับปรุงดิน และถ่าน นำมาผลิตเป็นถ่านแฟนซีสร้างมูลค่าเพิ่ม
 
เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.229.124.74
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates