เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตกระถางต้นไม้แบบย่อยสลายได้ โดยใช้เส้นใยปาล์มน้ำมัน  อ่าน :   3,382 
ชื่อเจ้าของ :  คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่   อีเมล์ :   kbcpys@ku.
ชื่อหน่วยงาน :   ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่หมู่ 6 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 075666085-7
เว็ปไซต์  http://www.kbc.ku.ac.th/clinictech/index1.html
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (82 votes cast)

คำอธิบาย :

“การผลิตกระถางต้นไม้แบบย่อยสลายได้โดยใช้เส้นใยปาล์มน้ำมัน” เป็นกระบวนการนำของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน (เส้นใยปาล์มน้ำมัน) มาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำเส้นใยปาล์มน้ำมัน มาผลิตเป็นกระถางต้นไม้แบบย่อยสลายได้ทดแทนการใช้กระถางพลาสติก เป็นการช่วยในการรักษา ข้อดีของกระถางต้นไม้แบบย่อยสลายได้ การนำวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน มาผลิตกระถางเพาะชำ เพื่อทดแทนและลดการใช้กระถางถุงและถุงเพาะชำที่ทำมาจากพลาสติก เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาสภาวะโลกร้อน
เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์[ 4/11/2563]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.215.77.193
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates