เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี  อ่าน :   8,952 
ชื่อเจ้าของ :  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์   อีเมล์ :   agani002@c
ชื่อหน่วยงาน :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-943612
เว็ปไซต์  http://clinictech.in.cmu.ac.th
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (238 votes cast)

คำอธิบาย :

ถุงหมักก๊าซชีวภาพแบบพลาสติกพีวีซี เหมาะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยและผู้สนใจ สำหรับใช้หมักมูลสัตว์และเศษอาหารเหลือจากครัวเรือน ราคาชุดถุงหมัก 1,500 -2,200 บาท แถมซีดีและคู่มือการติดตั้ง (ไม่รวมค่าขนส่ง) ปริมาตร 7-8 ลบ.ม. สามารถผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซหุงต้ม LPG ได้ 2 ลบ.ม.ต่อวัน หรือเท่ากับ 1-2 ถังต่อเดือน


ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ ขยายภาพ
เพิ่มโดย : น.ส.วิไลพร ทัณฑะรักษ์ [17/3/2554]   แก้ไขโดย : นางสาวลลิตา ไชยมงคล[ 3/11/2563]
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.239.147.7
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates