เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ห้องปฏิบัติการเลี้ยงเซลล์สาหร่ายบนชิพ  อ่าน :   1,027 
ชื่อเจ้าของ :  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี -
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (108 votes cast)

คำอธิบาย :
ห้องเพาะเลี้ยงสาหร่ายบนชิพสร้างขึ้นด้วยเทคนิคการสร้างโครงสร้างจุลภาคด้วยรังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน โดยสร้างเป็นแม่พิมพ์โลหะความละเอียดสูงใช้สำหรับถอดแบบพอลิเมอร์ของช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กและมาวางบนแผ่นกระจกเพื่อใช้เป็นห้องเพาะเลี้ยงเซลล์สาหร่ายแต่ละเซลล์ ห้องปฏิบัติการขนาดเล็กนี้จะถูกกำหนดสภาพแวดล้อมในการเพาะเลี้ยงที่แตกต่างกันไปและติดตามการเจริญเติบโตของเซลล์สาหร่ายแต่ละตัวก่อนที่จะนำระบบที่ใช้เพาะเลี้ยงนี้ไปใช้กับฟาร์มขนาดใหญ่ต่อไป ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและไม่ต้องเสียเวลาในการทดลองเพาะเลี้ยงในฟาร์มขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต

เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 8/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.228.250
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates