เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    การผลิตสารกรองสำหรับกำจัดฟลูออไรด์ในน้ำเพื่อการบริโภค  อ่าน :   1,141 
ชื่อเจ้าของ :  นงลักษณ์ บรรยงวิจัย, อาภาพร สินธุสาร   อีเมล์ :   nongluk@ds
ชื่อหน่วยงาน :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้อง 200 ชั้น 2 อาคาร ดร. ตั้ว ลพานุกรม 02-201-7104, 02-201-7016(ธีระชัย)
เว็ปไซต์  -
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (161 votes cast)

คำอธิบาย :
สารกรองฟลูออไรด์ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกระบวนการผลิตขึ้นรูปเป็นสารกรอง และพัฒนาปรับปรุงสมบัติสารกรอง ทำให้สารกรองมีความสามารถในการจับประจุลบของฟลูออไรด์ในน้ำ โดยนำมาเป็นสารกรองใส่ในเครื่องกรองน้ำดื่ม น้ำดื่มที่ผ่านสารกรองนี้มีคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภคคือ มีปริมาณฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร เทคโนโลยีการผลิตสารกรองสำหรับกำจัดฟลูออไรด์นี้ช่วยแก้ปัญหาการปนเปื้อนของฟลูออไรด์ในน้ำบริโภคตามพื้นที่ต่างๆของประเทศได้

เพิ่มโดย : [8/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 8/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.238.225.8
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates