เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    รถเกี่ยวนวดข้าว รุ่น Star Big Copper Air   อ่าน :   1,372 
ชื่อเจ้าของ :  บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด   อีเมล์ :   sakpattana
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (177 votes cast)

คำอธิบาย :
รถเกี่ยวนวดข้าว รุ่น Star Big Copper Air โดยบริษัทศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด เป็นรถเกี่ยวนวดข้าวที่ออกแบบและพัฒนาโดยฝีมือคนไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ใช้หลักการผลิตแบบเดียวกันกับรถยนต์ สามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้ทั้งคัน ซ่อมบำรุงดูแลรักษาง่าย เป็นนวัตกรรมใหม่ของรถเกี่ยวข้าวที่มีระบบห้องควบคุม ติดตั้งแอร์ช่วยป้องกันคนขับจากฝุ่นละอองข้าวพร้อมทั้งอากาศร้อนของเมืองไทย

เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 8/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

  หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
  ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
  Your ip address : 44.201.94.72
  ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
  ประเภทของผู้รับบริการ *

  ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

  เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
  (Appropriate Technology)

  ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

  วีดีโอเทคโนโลยี

  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

  บริการของเรา...

  X

  หนังสือน่าอ่าน...

  X

  Template by OS Templates