เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    เครื่องรีไซเคิลน้ำยาล้างคราบไขมันแบบไอระเหย  อ่าน :   1,118 
ชื่อเจ้าของ :  บริษัท มาสเตอร์ทูลลิ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด   อีเมล์ :   -
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (172 votes cast) Thanks for your vote!

คำอธิบาย :
เครื่องรีไซเคิลน้ำยาล้างคราบไขมัน แบบไอระเหย ( Solvent Distillation and Recycle Machine ) ใช้สำหรับรีไซเคิลน้ำยาเคมีล้างคราบไขมันประเภท Solvent อันได้แก่ acetone, Trichloroethylene, Methylene chloride, Perchloroethylene, NPM, และอื่นๆ ซึ่งใช้ในการล้างคราบไขมัน ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หัวอ่าน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, แบริ่ง, เซติคอนดัคเตอร์, แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (พีซีบี) อุตสาหกรรมอากาศยาน, อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น การทำงานของเครื่องรีไซเคิลน้ำยาล้างคราบไขมัน แบบไอระเหย จะใช้เทคนิคการกลั่น Distillation เพื่อให้ได้ solvent บริสุทธิ์กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเทคนิคการกลั่นแบบนี้เป็นการแยกสารที่มีสถานะเป็นของเหลวออกจากสารละลาย โดยอาศัยจุดเดือดที่ต่างกัน โดยที่สารบริสุทธิ์แต่ละชนิด เปลี่ยนสถานะได้ที่อุณหภูมิจำเพาะ สารที่มีจุดเดือดต่ำจะเดือดเป็นไอออกมาก่อน เมื่อทำให้ไอของสารมีอุณหภูมิต่ำลงจะควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้ง เครื่องรีไซเคิลน้ำยาล้างคราบไขมันแบบไอระเหย ยังสามารถช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมี นอกจากจะช่วยลดปริมาณของขยะเคมีแล้ว สามารถรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดพัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน
สถานที่ติดต่อ : 700/1 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนา – ตราด กม. 57 ตำบล คลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-456-888 โทรศัพท์ : 038-743-705
E-mail ekasit.2821@gmail.com
ร่วมกับ บริษัท มาสเตอร์ทูลลิ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
161/56 ชวนชื่นเรสซิเดนท์พาร์ค 2 ซอยคู้บอน 27 แยก 11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220

พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2554เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : น.ส.พรรณิศา สัตยารัฐ[ 10/10/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 3.236.107.249
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates