เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด เข้าชม
ชื่อเทคโนโลยี :    ชุดกระเป๋ามิเตอร์ วัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานทางไฟฟ้า  อ่าน :   1,428 
ชื่อเจ้าของ :  คุณสุวิชา ยิ้มอยู่   อีเมล์ :   porame_th@
ชื่อหน่วยงาน :   สำนักงานปลัดกระทรวง
คลินิคเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 023333917
เว็ปไซต์  -
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (179 votes cast)

คำอธิบาย :
เป็นชุดวัดและวิเคราะห์ทางไฟฟ้าแบบพกพา เพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนในการประหยัดพลังงาน สะดวกนำไปใช้ตามสถานที่ต่างๆ เหมาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน ตลอดจนวิศวกร ช่างไฟฟ้า และสถานที่ศึกษา โดยสามารถวัด, วิเคราะห์, และบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางด้านไฟฟ้าได้ อาทิ V(Line), V(Phase), A(Phase), kW, kVAR, kVA, kWh, PF, Hz, kW demand, Peak Demand โดยในการบันทึกข้อมูล สามารถเลือกบันทึกได้ 2 แบบ คือ บันทึกในรูปแบบของ SD-Card 16 GB หรือบันทึกในรูปแบบของ Software

เพิ่มโดย : [7/1/2556]   แก้ไขโดย : [ 8/1/2556]
ข้อมูลการรับริการจากระบบ Call Center
Xยังไม่มีข้อมูลผู้รับบริการ
แนะนำเทคโนโลยีเพิ่มเติม...X
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเทคโนโลยีที่ปรากฏด้านซ้ายมือ

หากต้องการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ให้เข้าไปสอบถามได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี
Your ip address : 34.236.192.4
ข้อมูลสำหรับการขอรับบริการ
ประเภทของผู้รับบริการ *

ข้อมูลที่ท่านกำลังจะบันทึกจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการจัดเก็บข้อมูล ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูล

เทคโนโลยีพร้อมถายทอด
(Appropriate Technology)

ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถายทอดเป็นระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชน

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates