เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ
ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด รายการ   ยอดผู้เข้าชม ครั้ง
81. เครื่องผสม Formic Acid และจ่ายกรดลงขวดแบบอัตโนมัติ

รายละเอียดเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์ X

82. ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บัวลอยมันเทศกึ่งสำเร็จรูป

รายละเอียดเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์ X

84. ผลิตภัณฑ์ เส้นสปาเกตตีงา

รายละเอียดเทคโนโลยี / ผลิตภัณฑ์ X

85. ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ไซรัปจากขนุน (jackfruit syrup product)

ขนุนมีชื่อสามัญว่า Jackfruit มีชื่อวิทยาศาสต... X

86. สละ

การใช้เทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้ในชุมชน X

87. ลูกหยี

การแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น

X

88. ซีเรียลข้าวสังข์หยด


การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดเป... X

89. ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องแกง

ฉลากเครื่องแกง

ฉลากเครื... <a class='close' href='#'>X</a></div><div class='alert-msg rnd8 info'>90. <a href='techlist_click.asp?tid=3869'><B>ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์</B></a><BR> <p>
	<br />
	การพัฒนาระบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์<... <a class='close' href='#'>X</a></div><div class='alert-msg rnd8 info'>91. <a href='techlist_click.asp?tid=3866'><B>แหนมเห็ดและลูกชิ้นเห็ด</B></a><BR> <p>
	การแปรรูปเห็ด เป็นผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดและลูกชิ้... <a class='close' href='#'>X</a></div><div class='alert-msg rnd8 info'>92. <a href='techlist_click.asp?tid=3865'><B>เห็ดสวรรค์</B></a><BR> <p>
	<br />
	การแปรรูปเห็ด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ&nb... <a class='close' href='#'>X</a></div><div class='alert-msg rnd8 info'>93. <a href='techlist_click.asp?tid=3864'><B>แชมพูน้ำมันมะพร้าว </B></a><BR> <p>
	<br />
	การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำมันมะพร้า... <a class='close' href='#'>X</a></div><div class='alert-msg rnd8 info'>94. <a href='techlist_click.asp?tid=3863'><B>ฉลากแชมพูน้ำมันมะพร้าว</B></a><BR> <p>
	การออกแบบฉลากแชมพูน้ำมันมะพร้าว</p>
<br />
... <a class='close' href='#'>X</a></div><div class='alert-msg rnd8 info'>95. <a href='techlist_click.asp?tid=3862'><B>บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่</B></a><BR> <p>
	<br />
	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์คุ้กกี้สละ <... <a class='close' href='#'>X</a></div><div class='alert-msg rnd8 info'>96. <a href='techlist_click.asp?tid=3861'><B>ขนมหมี่กรอบ</B></a><BR> <p align= ออกแบบและพัฒนาบรรจุภั... X

97. เครื่องแกงสำเร็จรูป


การแปรรูปเครื่องแกง 


X
98. ไตปลาแห้ง

การยืดอายุและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้ง<... X

99. ผลิตภัณฑ์จากลูกหยี


น้ำลูกหยี แยมลูกหยี

X

100. การแปรรูปอาหาร

การแปรรูปลูกหยี 

... X

แนะนำเทคโนโลยี
ล่าสุด
เปิดดูมากที่สุด

10 อันดับคำค้นมากที่สุด

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates