เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด คือ ข้อมูลเทคโนโลยีที่มาจาก เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ
ข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด รายการ   ยอดผู้เข้าชม ครั้ง
21. การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

การให้บริการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

... X

22. การเลี้ยงปูนาสู่เชิงพานิชย์

รู้หลัก รู้จักเลี้ยง “ปูนา” ด้วย... X

23. เทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะ ส้าหรับเกษตรแปลงใหญ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- จากประสบการณ์ถ่าย... X

24. โรงเรือนอัจฉริยะ (SMART Greenhouse Knockdown Double Roof GH-1)

โรงเรือนอัจฉริยะ คือ โรงเรือนปลูกพืชแบบถอดปร... X

25. เทคโนโลยีปลูกเมลอนในโรงเรือนอัจฉริยะ

 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษ... X

31. การผลิตชาอัสสัมและการพัฒนายกระดับชาอัสสัมให้ได้มาตราฐานและต่อยอดเชิงพานิชย์
การส่งเสริมการปลูกชาอัสส... X
32. เทคโนโลยีการผลิตมันหมักยีสต์ให้ในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การใช้เศษเหลือจากโรงงานม... X
33. สครับข้าว


พัฒนาผลิตภัณฑ์  สครับข้าว ให้กั... X

34. Rice ball


พัฒนาผลิตภัณฑ์ Rice ball ให้กับผู้ป... X

35. กาละแม (ชะลอการคืนตัว)


พัฒนาผลิตภัณฑ์กาละแม (ชะลอการคืนตัว)ให้กั... X

36. ข้าวชงผสมวิตามินพร้อมดื่ม


 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้... X

38. หมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำซีฟู๊ด


 พัฒนาผลิตภัณฑ์ หม... X

39. คุกกี้ ข้าวหอมมะลิ


 พัฒนาผลิตภัณฑ์ คุ... X


ล่าสุด
เปิดดูมากที่สุด

10 อันดับคำค้นมากที่สุด

วีดีโอเทคโนโลยี

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์

บริการของเรา...

X

หนังสือน่าอ่าน...

X

Template by OS Templates