ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นายกฤต   เกษตรวัฒนผล
หมายเลขสมาชิก 3469
29/41 ม. 2 ต. เกาะแก้ว อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
086689XXXX
...
สมาชิก -
2. นางกัลยา   โสภารัตน์
หมายเลขสมาชิก 14287
,
60/1 ม.1 ต. รมณีย์ อ. กะปง จ. พังงา รหัสไปรษณีย์ 82170
08-474XXXX
...
สมาชิก -
3. นางกาญจนา   กำปงซัน
หมายเลขสมาชิก 10323
,
หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ม.8 ต. ศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
XXXX
...
สมาชิก -
4. นายกิตติพงษ์   บัวจาย
หมายเลขสมาชิก 3575
74/5 ม. - ต. อิปัน อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84210
084851XXXX
...
สมาชิก -
5. นายกิตติศักดิ์   จิตต์เกื้อ
หมายเลขสมาชิก 14281
,
155 ถนนภูเก็ต อำเภอเมือง ต. ตลาดใหญ่ อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
089652XXXX
kittisak@p...
สมาชิก -
6. นางเกตุนิภา   ราหมัน
หมายเลขสมาชิก 3512
136/23 ม. 2 ต. ป่าคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
086949XXXX
...
สมาชิก -
7. นายเกรียงไกร   ว่องไวประเสริฐ
หมายเลขสมาชิก 3523
218/6 ม. - ต. ตลาดใหญ่ อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
083239XXXX
...
สมาชิก -
8. นายเกรียงศักดิ์   นาคสวาสดิ์
หมายเลขสมาชิก 3533
29 ม. 1 ต. เขาพนม อ. เขาพนม จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81140
084057XXXX
...
สมาชิก -
9. นางเขียว   ชำนินา
หมายเลขสมาชิก 3506
8 ม. 4 ต. วิชิต อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
086945XXXX
...
สมาชิก -
10. นายคณุตน์   ศิโรทศ
หมายเลขสมาชิก 10312
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ประธานหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่
หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ต. ศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
085783XXXX
...
สมาชิก -
11. นายคมสันต์   เศวตวรรณ์
หมายเลขสมาชิก 7054
102/2 ม.4 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
XXXX
...
สมาชิก -
12. นายจักรพันธุ์   ศรีเลิศชลาลัย
หมายเลขสมาชิก 3568
72 ม. 6 ต. เทพกระษัตรี อ. ถลาง จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
081397XXXX
...
สมาชิก -
13. นางจันทร์เพ็ญ   ตันพงศ์พาณิชย์
หมายเลขสมาชิก 3492
70/67 ม. 1 ต. วิชิต อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
089474XXXX
...
สมาชิก -
14. นางจันทรา   อุดมศุภมงคล
หมายเลขสมาชิก 14272
,
110 ม.2 ต. ศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
XXXX
...
สมาชิก -
15. นางจามร   กุมรารสสุคนธ์
หมายเลขสมาชิก 3543
98 ม. 2 ต. ป่าคลอก อ. ถลาง จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
089727XXXX
...
สมาชิก -
16. นายจิตติพงศ์   สังข์ทอง
หมายเลขสมาชิก 3423
63/31 ม. 2 ต. บางนายสี อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา รหัสไปรษณีย์ 82110
086883XXXX
...
สมาชิก -
17. นายจิรศักดิ์   เอียดขนาน
หมายเลขสมาชิก 3532
304 ม. 3 ต. ปากน้ำ อ. หลังสวน จ. ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
087266XXXX
...
สมาชิก -
18. นางจิรัญญา   หง้าฝา
หมายเลขสมาชิก 3432
189/2 ม. - ต. ปากน้ำ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
081747XXXX
...
สมาชิก -
19. นางจิราพร   ทองมาก
หมายเลขสมาชิก 14282
,
69/1 ม.1 ต. รมณีย์ อ. กะปง จ. พังงา รหัสไปรษณีย์ 82170
088393XXXX
...
สมาชิก -
20. นางจุไรรัตน์   ศิโรทศ
หมายเลขสมาชิก 10314
สมาชิกหมู่บ้านผลิตเห็ดอิทรีย์ฯ,
หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ม.8 ต. ศรีสุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates