ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางสาวกชพรรณ   ทองร้อยยิ่ง
หมายเลขสมาชิก 10754
-, -
34/1 หมู่ 5 ต. สามควายเผือก อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
-XXXX
-...
สมาชิก -
2. นายการัณย์   เรือนมา
หมายเลขสมาชิก 10694
-, -
88/5 หมู่ 3 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
XXXX
...
สมาชิก -
3. นายกิตจา   ลี้นานุวงศ์
หมายเลขสมาชิก 11268
,
120 หมู่ที่ 7 ต. คลองนกกระทุง อ. บางเลน จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73130
081342XXXX
...
สมาชิก -
4. นางสาวกิตติรัตน์   ไทยทวี
หมายเลขสมาชิก 10692
-, -
32/1 หมู่ที่ 5 ต. บางเตย อ. สามพราน จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120
-XXXX
-...
สมาชิก -
5. นายกิตติศักดิ์   ขวัญแก้ว
หมายเลขสมาชิก 10700
-
14/4 หมู่ 3 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
-XXXX
-...
สมาชิก -
6. นายกิติ   ดอกนาค
หมายเลขสมาชิก 10758
-, -
74/4 หมู่ 3 ต. งิ้วราย อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120
-XXXX
-...
สมาชิก -
7. นายจรูญ   ประภานาวิน
หมายเลขสมาชิก 11445
,
42/2 หมู่ที่ 1 ต. บางภาษี อ. บางเลน จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73130
081832XXXX
...
สมาชิก -
8. นางจำเนียร   ลี้นานุวงศ์
หมายเลขสมาชิก 11263
,
120 หมู่ที่ 7 ต. คลองนกกระทุง อ. บางเลน จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73130
XXXX
...
สมาชิก -
9. นายจินดา   แก้วบุบผา
หมายเลขสมาชิก 10723
-, -
209 หมู่ 8 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73130
-XXXX
-...
สมาชิก -
10. นางสาวจิรวรรณ   ประภานาวิน
หมายเลขสมาชิก 10777
-, -
112หมู่ 1 ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
094782XXXX
...
สมาชิก -
11. นางสาวจิราภรณ์   ศรีสุข
หมายเลขสมาชิก 10716
-, -
165/5 หมู่ 1 ต. ธรรมศาลา อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
-XXXX
-...
สมาชิก -
12. นายจีระพันธ์   โมระมัต
หมายเลขสมาชิก 10762
-, -
48 หมู่ 1 ต. ห้วยหมอนทอง อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140
-XXXX
-...
สมาชิก -
13. นายจุฑา   แม้ท่าไม้
หมายเลขสมาชิก 10733
-, -
104/1 หมู่ 3 ต. งิ้วราย อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120
-XXXX
-...
สมาชิก -
14. นางสาวจุมพิตา   สืบพันธ์โกย
หมายเลขสมาชิก 10773
-, -
5/2 หมู่ 4 ต. ทัพหลวง อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
-XXXX
-...
สมาชิก -
15. นางเฉลา   มาเจริญ
หมายเลขสมาชิก 10745
-, -
88 หมู่ 3 ต. ไทยาวาส อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120
-XXXX
-...
สมาชิก -
16. นายชูชีพ   นาคเรืองศรี
หมายเลขสมาชิก 10759
-, -
41 หมู่ 1 ต. คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
085149XXXX
-...
สมาชิก -
17. นางเชื้อ   นาคเรืองศรี
หมายเลขสมาชิก 10742
-, -
41 หมู่ 1 ต. คลองโยง อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
087759XXXX
-...
สมาชิก -
18. นายณัฐชัย   แก้วนนท์
หมายเลขสมาชิก 10720
-, -
98/12 หมู่ 4 ต. ท่าตำหนัก อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120
-XXXX
-...
สมาชิก -
19. นางสาวณิชาภัทร   โสภา
หมายเลขสมาชิก 10748
-, -
84/6 หมู่ 2 ต. ไทยาวาส อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120
082490XXXX
-...
สมาชิก -
20. นางสาวดวงรวย   แซ่ด่าน
หมายเลขสมาชิก 10708
-, -
40 หมู่ 6 ต. บ้านยาง อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
081913XXXX
-...
สมาชิก -

Template by OS Templates