ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นาย จริยุท   ประสารวงค์
หมายเลขสมาชิก 13706
,
116 ม.3 บ.หนองค้อ ต. นาแก อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39710
XXXX
...
สมาชิก -
2. น.ส.กชกร   จันคีลี
หมายเลขสมาชิก 11389
,
177 ต. วังหิน อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67240
089887XXXX
...
สมาชิก -
3. นางกนกวรรณ   วิริตติยา
หมายเลขสมาชิก 7237
398 หมู่ 11 ต. นาอาน อ. เมืองเลย จ. เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
XXXX
...
สมาชิก -
4. น.ส.กนิษฐา   ไชยผง
หมายเลขสมาชิก 4235
11 ม. 7 ต. นามะเฟือง อ. เมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
XXXX
...
สมาชิก -
5. น.ส.กรกนก   คำภากูล
หมายเลขสมาชิก 11398
,
193/1 หมู่ที่ 7 ต. นาแก อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170
087899XXXX
...
สมาชิก -
6. นางกรรณิการ์   ศรีเมือง
หมายเลขสมาชิก 11395
,
ุ68/2 หมู่ที่ 4 ต. เทพคีรี อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170
098586XXXX
...
ลาออก -
7. นางกรรณิการ์   ศรีเมือง
หมายเลขสมาชิก 11434
,
68/2 ต. เทพคีรี อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170
098586XXXX
...
สมาชิก -
8. นางกรรณิการ์   จันทรพิทักษ์
หมายเลขสมาชิก 11379
,
96 หมู่ 5 ต. นาด่าน อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39270
081263XXXX
...
สมาชิก -
9. นางกฤษณา   พรหมรักษา
หมายเลขสมาชิก 4266
52 ม. 11 ต. ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย รหัสไปรษณีย์ 42120
833562XXXX
...
สมาชิก -
10. นายกองสิน   สร้อยจันดา
หมายเลขสมาชิก 7235
50 หมู่ 11 ต. นาอาน อ. เมืองเลย จ. เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
XXXX
...
สมาชิก -
11. นายกิตติพงษ์   พรมบ้านเปลือย
หมายเลขสมาชิก 4345
254 ม. 12 ต. ท่าช้างคล้อง อ. ผาขาว จ. เลย รหัสไปรษณีย์ 42240
804463XXXX
...
สมาชิก -
12. นายกุสน   กาชัย
หมายเลขสมาชิก 4277
6 ม. 10 ต. ปวนพุ อ. หนองหิน จ. เลย รหัสไปรษณีย์ 42190
XXXX
...
สมาชิก -
13. นางกุสุมาลย์   สาวิยะ
หมายเลขสมาชิก 4284
19 ม. 5 ต. บ้านเพิ่ม อ. ผาขาว จ. เลย รหัสไปรษณีย์ 42240
857520XXXX
...
สมาชิก -
14. นางเกษร   เชนนอก
หมายเลขสมาชิก 11325
,
78 หมู่ 4 ต. เทพคีรี อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170
089124XXXX
...
สมาชิก -
15. นางเกิด   บุญธรรม
หมายเลขสมาชิก 4326
65 ม. 11 ต. ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย รหัสไปรษณีย์ 42120
XXXX
...
สมาชิก -
16. นางขาน   ซ้อนเปียสูง
หมายเลขสมาชิก 4226
16/1 ม. 4 ต. เขาแก้ว อ. เชียงคาน จ. เลย รหัสไปรษณีย์ 42110
872192XXXX
...
สมาชิก -
17. นางคำเกลี้ยง   สอดสูงเนิน
หมายเลขสมาชิก 4225
60 ม. 4 ต. เขาแก้ว อ. เชียงคาน จ. เลย รหัสไปรษณีย์ 42110
871798XXXX
...
สมาชิก -
18. นางคำบาง   เนตรโสม
หมายเลขสมาชิก 11371
,
2 หมู่ที่ 5 ต. นาด่าน อ. สุวรรณคูหา จ. หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39270
XXXX
...
สมาชิก -
19. นางคำบาง   รัตนพันธ์
หมายเลขสมาชิก 11313
-, -
294/1 หมู่10 ต. นาแก อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170
089861XXXX
...
สมาชิก -
20. น.ส.คำเบ้า   สร้อยจันดา
หมายเลขสมาชิก 7227
129 หมู่ 11 ต. นาอาน อ. เมืองเลย จ. เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates