ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
61. น.ส.ณฐมน   หายอด
หมายเลขสมาชิก 12565
,
41/1 ม.4 ต. แสนตุ้ง อ. เขาสมิง จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23150
097238XXXX
...
สมาชิก -
62. นายณรงค์วิทย์   สุภาภา
หมายเลขสมาชิก 12550
, ตัดสินฟุตบอล
19 ม.6 ต. คลองใหญ่ อ. คลองใหญ่ จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23110
086701XXXX
...
สมาชิก -
63. น.ส.ณัชชา   ยุวบุตร
หมายเลขสมาชิก 1499
11/3 ม.7 ต. บ่อเวฬุ อ. ขลุง จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22150
086-13XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
64. นางณัฐการย์   ทำเนียบ
หมายเลขสมาชิก 1355
39/12 ม.1 ต. หนองชิ่ม อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
65. นางณัฐวรรณ   สรรวานิช
หมายเลขสมาชิก 1417
289 ถ.เทศบาลสาย 1 ต. ขลุง อ. ขลุง จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22110
089-08XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
66. นายณัฐวิทย์   โสมาลา
หมายเลขสมาชิก 1438
199/21-22 หมู่ 9 ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
087-13XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
67. น.ส.ณัฐศยาภา   พวงมาลี
หมายเลขสมาชิก 12531
,
171 ม.3 ต. วังกระแจะ อ. เมืองตราด จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
090896XXXX
...
สมาชิก -
68. นางดลนภา   บำเพ็ญผล
หมายเลขสมาชิก 1462
26/53 ม.1 ต. ท่าช้าง อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
089-05XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
69. น.ส.ดวงกมล   อดิเรก
หมายเลขสมาชิก 1372
99/82 ม.8 ต. ท่าช้าง อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
70. นางดวงใจ   จันจรูญ
หมายเลขสมาชิก 12564
ทต.น้ำเชี่ยว,
63/1 ม.1 ต. น้ำเชี่ยว อ. แหลมงอบ จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23120
097242XXXX
...
สมาชิก -
71. นางดวงตา   สาดกำปัง
หมายเลขสมาชิก 1368
35/52 ม.6 ต. พลับพลา อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
72. น.ส.ดอกอ้อ   แซ่ซิ้ม
หมายเลขสมาชิก 12522
,
152 ม.2 ต. หนองเสม็ด อ. เมืองตราด จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
XXXX
...
สมาชิก -
73. นายเตชธร   คณะดี
หมายเลขสมาชิก 1453
26 ม.4 ต. รำพัน อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22170
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
74. นางเตือนใจ   บุตวาปี
หมายเลขสมาชิก 1382
13/2 ม.3 ต. หนองชิ่ม อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
75. นายถักดี   พงษ์ไพบูลย์
หมายเลขสมาชิก 12465
, ความรู้ด้านศิลปะ
62/2 ม.8 ต. หนองโสน อ. เมืองตราด จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
084-87XXXX
...
สมาชิก -
76. นายทรงกรด   ตันเฮง
หมายเลขสมาชิก 1390
55 ม.9 ต. ทุ่งเบญจา อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22170
084-89XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
77. นายทวี   เพียรแก้ว
หมายเลขสมาชิก 6864
31/39 ม.4 ต. คลองขุด อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22120
XXXX
...
สมาชิก -
78. นางทองปน   พิมล
หมายเลขสมาชิก 1481
76/1 ม.2 ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
083-00XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
79. นางทัศนีย์   นาคมณี
หมายเลขสมาชิก 1423
37 ม.7 ต. สะตอน อ. สอยดาว จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22180
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
80. น.ส.ทิฐินันท์   สันติมิตร
หมายเลขสมาชิก 12575
,
15 ม.3 ต. เนินทราย อ. เมืองตราด จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
092656XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates