ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางสาวกชกร   สูงสกุล
หมายเลขสมาชิก 12917
,
36 ม.3 ต. ประณีต อ. เขาสมิง จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23130
098984XXXX
...
สมาชิก -
2. น.ส.กนกรัตน์   ดอกแก้ว
หมายเลขสมาชิก 1452
47/2 ม.6 ต. อ่างคีรี อ. มะขาม จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22150
089-25XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
3. น.ส.กนกรัตน์   ดอกแก้ว
หมายเลขสมาชิก 6855
29 ม.10 ต. คลองขุด อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22150
-XXXX
...
ลาออก -
4. น.ส.กรรณิกา   ตองอ่อน
หมายเลขสมาชิก 1349
15/2 ม.8 ต. บางกะไชย อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
5. น.ส.กระจ่างจิต   ท่าหิน
หมายเลขสมาชิก 1359
13/1 ม.3 ต. หนองชิ่ม อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
6. นายกฤตภาส   ศรีแสงขจร
หมายเลขสมาชิก 12553
อบต.ไม้รูด, การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
1 หมู่ 1 ต. ไม้รูด อ. คลองใหญ่ จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23110
087534XXXX
kittapas09...
สมาชิก -
7. น.ส.กฤตยา   กลิ่นขจร
หมายเลขสมาชิก 12525
,
378/1 ม.1 ต. แสนตุ้ง อ. เขาสมิง จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23130
095605XXXX
pookmtn516...
สมาชิก -
8. นายกฤษฎา   จิตะรัตน์
หมายเลขสมาชิก 1379
54/11 ม.1 ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
9. นางกาญจนา   อมรอรช
หมายเลขสมาชิก 1484
65/15 ม.5 ต. ท่าช้าง อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
089-70XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
10. นางกาญจนา   พิณเสนาะ
หมายเลขสมาชิก 12532
,
116 ม.3 ต. หนองโสน อ. เมืองตราด จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
084920XXXX
kanchana-2...
สมาชิก -
11. นางกานดา   ทองนพคุณ
หมายเลขสมาชิก 1391
90 ม.10 ต. พลวง อ. กิ่ง อ. อ.เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22210
084-56XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
12. น.ส.เกศริน   ใจสุทธิ์
หมายเลขสมาชิก 1411
3/2 ม.10 ต. หนองชิ่ม อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
13. น.ส.เกษณี   พวงเพชร
หมายเลขสมาชิก 12572
อบต.ด่านชุมพล, ชอบการทำขนม
48/5 ม.1 ต. ด่านชุมพล อ. บ่อไร่ จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23140
083309XXXX
...
สมาชิก -
14. นางเกษร   แซ่ตั้ง
หมายเลขสมาชิก 6873
31/1 ม.6 ต. พลับพลา อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
089-99XXXX
...
สมาชิก -
15. น.ส.เกสร   สุขเกษม
หมายเลขสมาชิก 1487
11/3 ม.7 ต. บ่อเวฬุ อ. ขลุง จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22150
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
16. นายขดินทร์   สุดตา
หมายเลขสมาชิก 1449
25 ม.7 ต. สะตอน อ. สอยดาว จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22180
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
17. นางขวัญตา   ถนัดวัน
หมายเลขสมาชิก 12517
,
26 ม.6 ต. ช้างทูน อ. บ่อไร่ จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23140
087997XXXX
...
สมาชิก -
18. นางคาน   มะปะโท
หมายเลขสมาชิก 1367
35/49 ม.6 ต. พลับพลา อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
19. นายค่าย   พ่วงไทสงค์
หมายเลขสมาชิก 1430
40/9 ม.1 ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000
086-87XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
20. นายคุณัชพิเชฐ   สุดศรี
หมายเลขสมาชิก 12471
, คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ
61 ม.5 ต. ช้างทูน อ. บ่อไร่ จ. ตราด รหัสไปรษณีย์ 23140
089832XXXX
kunuts82@g...
สมาชิก -

Template by OS Templates