ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางกรองกาญจน์   ครองวรรณ์
หมายเลขสมาชิก 2366
14 ถ.รามโกมุท ม. ต. สะบารัง อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
XXXX
...
สมาชิก -
2. นายกรันต์   กาเดร์
หมายเลขสมาชิก 2307
เทศบาล ต.บ่อทอง 171/3 –4 ม. 6 ต. บ่อทอง อ. หนองจิก จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94170
XXXX
...
สมาชิก -
3. นางสาวกองกาญจน์   ตันธิวุฒิ
หมายเลขสมาชิก 13728
, สมาชิกในชุมชน
7 หมู่5 ต. ปากล่อ อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94180
090478XXXX
-...
สมาชิก -
4. นายกอเดร์   อูเซ็ง
หมายเลขสมาชิก 2393
อบต.ลำใหม่ ม. ต. ลำใหม่ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95160
XXXX
...
สมาชิก -
5. นางกาญจนา   พรหมรัตน์
หมายเลขสมาชิก 9296
-, คณะกรรมการกองทุนวัดสานใจป้องกันภัยยาเสพติด, คระกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไร่
3 หมู่2 ต. ทุ่งพลา อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94120
081564XXXX
-...
สมาชิก -
6. น.ส.กามิละห์   เจ๊ะโซะ
หมายเลขสมาชิก 2343
74/1 ม. 2 ต. ตาลีอายร์ อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94150
XXXX
...
สมาชิก -
7. น.ส.การ์ตีนี   อาแด
หมายเลขสมาชิก 2248
เทศบาลตำบลพะตง ม. ต. พะตง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
XXXX
...
สมาชิก -
8. น.ส.กีสมะห์   ดะตอ
หมายเลขสมาชิก 2417
181/336 ม. ต. รูสะมิแล อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
XXXX
...
สมาชิก -
9. ด.ญ.กูมาริสา   มอหาหมัด
หมายเลขสมาชิก 2385
อบต.ลำใหม่ ม. ต. ลำใหม่ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95160
XXXX
...
สมาชิก -
10. นายกูเล๊าะ   มอหะหมัด
หมายเลขสมาชิก 2394
อบต.ลำใหม่ ม. ต. ลำใหม่ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95160
XXXX
...
สมาชิก -
11. นางขวัญจิรา   ศรีวิโรจน์
หมายเลขสมาชิก 7088
8 มง1 ต. ลำพะยา อ. เมืองยะลา จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95160
081368XXXX
-...
สมาชิก -
12. น.ส.ขวัญฤดี   คงสุวรรณ
หมายเลขสมาชิก 2258
อบต.บันนังสตา ม. 3 ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95130
XXXX
...
สมาชิก -
13. นางขอรีเย๊าะ   สะอะ
หมายเลขสมาชิก 2396
อบต.ลำใหม่ ม. ต. ลำใหม่ อ. เมืองยะลา จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95160
XXXX
...
สมาชิก -
14. น.ส.ขอลีเปาะ   ลอแม
หมายเลขสมาชิก 2437
6/1 ม.5 ม. 5 ต. ห้วยกระทิง อ. บันนังสตา จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95130
XXXX
...
สมาชิก -
15. นางคอตีเย๊าะ   สือนิ
หมายเลขสมาชิก 2261
อบต.ปิตูมุดี ม. 5 ต. สะบารัง อ. ยะรัง จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94160
XXXX
...
สมาชิก -
16. นายคอลิด   ยาโฮะ
หมายเลขสมาชิก 2430
53/2 ม.5 ต. บันนังสตา อ. บันนังสตา จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
XXXX
...
สมาชิก -
17. นางจริยา   คงสำเร็จ
หมายเลขสมาชิก 2262
อบต.ตุยง ม. 3 ต. ตุยง อ. หนองจิก จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94170
XXXX
...
สมาชิก -
18. นางจารี   เกื้อพะระ
หมายเลขสมาชิก 2324
30 ม.8 ม. ต. เทพา อ. เทพา จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90150
XXXX
...
สมาชิก -
19. นายจิพลี   สาแม
หมายเลขสมาชิก 2308
อบต.สามัคคี 33/1 ม. 1 ต. สามัคคี อ. รือเสาะ จ. นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150
XXXX
...
สมาชิก -
20. นายจิรวัฒน์   ดำรงกุล
หมายเลขสมาชิก 2367
27/1ม.1 ม. 1 ต. กะมิยอ อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates