ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางกัลยา   สวัสดิภาพ
หมายเลขสมาชิก 4148
14/1 หมู่ที่ 2 ต. ระวะ อ. ระโนด จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90140
098736XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
2. นางกัลยา   โรจนวานิชกิจ
หมายเลขสมาชิก 4205
24 ถ.กาญจนวานิช ซอย 25 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
081599XXXX
...
สมาชิก -
3. น.ส.กาญจนา   ศิริพงษ์
หมายเลขสมาชิก 14334
, กลุ่มเกษตรกร,การจัดการข้อมูลระบบมาตรฐาน ISO
75/1 ม.2 ต. ปากรอ อ. สิงหนคร จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90330
091049XXXX
lookkai.ks...
สมาชิก -
4. นางกาญจนา   น้าวประจุล
หมายเลขสมาชิก 4142
2/10 หมู่ที่ 4 ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
081738XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
5. นายกำหิ้น   แซ่ล่ำ
หมายเลขสมาชิก 4173
54/3 หมู่ที่ 9 ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
086748XXXX
...
สมาชิก -
6. นายกิตติชนม์   อุทานะพันธุ์
หมายเลขสมาชิก 4197
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 109 หมู่ที่ 2 ต. ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
081599XXXX
...
สมาชิก -
7. นางกิ้มเตี้ยน   แสงพงศ์
หมายเลขสมาชิก 4172
26 เขต 1 ต. บ่อยาง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
074313XXXX
...
สมาชิก -
8. นายเกียรติศักดิ์   คงศรี
หมายเลขสมาชิก 14133
,
8 ม.6 ต. พะตง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
080050XXXX
...
สมาชิก -
9. น.ส.ขนิษฐา   ศิริรัตน์
หมายเลขสมาชิก 4157
อาจารย์
127/10 หมู่ที่ 5 ต. เกาะแต้ว อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
081598XXXX
...
สมาชิก -
10. นายขรรค์ชัย   คังคะโน
หมายเลขสมาชิก 13083
, เทคโนโลยีการเกษตร การทำนา การทำเครื่องแกง และปลูกพืชผักอื่น ๆ
62 หมู่ที่ 2 ต. คูหาสวรรค์ อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
081990XXXX
...
สมาชิก -
11. น.ส.ขอบรุ้ง   ช่วยบำรุง
หมายเลขสมาชิก 4118
37/16 หมู่ที่ 2 ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
083183XXXX
...
สมาชิก -
12. นายคนึง   พูลชัย
หมายเลขสมาชิก 4126
69 ถ.คลองเรียน 2 ซอย 3 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
074231XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
13. นายคำนึง   นวลมณีย์
หมายเลขสมาชิก 4184
3 หมู่ที่ 10 ต. จะโหนง อ. จะนะ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130
089465XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
14. นางเครือวัลย์   เชียห้วน
หมายเลขสมาชิก 4117
86/3 หมู่ที่ 2 ต. ทุ่งใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
089745XXXX
...
สมาชิก -
15. นางเคลื่อน   มานะการ
หมายเลขสมาชิก 7963
51 หมู่ที่ 1 ต. คลองอู่ตะเภา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
074384XXXX
...
สมาชิก -
16. นายจริญ   ศรีวิรัตน์
หมายเลขสมาชิก 4174
119 ถนน ราษฎ์อุทิศ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
089222XXXX
...
สมาชิก -
17. นายจรูญ   พัฒนศิริพงศ์
หมายเลขสมาชิก 4124
116 หมู่ที่ 2 ต. กำแพงเพชร อ. รัตภูมิ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90180
074388XXXX
...
สมาชิก ดูประวัติ...
18. น.ส.จันทรา   ณ พัทลุง
หมายเลขสมาชิก 4211
193 หมู่ที่ 4 ต. ตะโหมด อ. ตะโหมด จ. พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93160
089655XXXX
...
สมาชิก -
19. นายจ้าย   ศรีมะฆะ
หมายเลขสมาชิก 4204
52/1 หมู่ที่ 1 ต. นาหม่อม อ. นาหม่อม จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90310
086290XXXX
...
สมาชิก -
20. นายจำรัส   พันธ์มะโน
หมายเลขสมาชิก 4188
16/1 หมู่ที่ 4 ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
081097XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates