ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นางสาวกอฟเซาะ   สอเฮา
หมายเลขสมาชิก 7534
อสม
21/1 ม.5 ต. ตะลุโบะ อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
084691XXXX
...
สมาชิก -
2. นางสาวกัสมี   สาและ
หมายเลขสมาชิก 7503
93/2 ม.3 ต. ลุโบะยิไร อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140
086073XXXX
kasmee2bi5...
สมาชิก -
3. นายกินลี   เจ๊ะเล๊าะ
หมายเลขสมาชิก 7501
90/1 ม.4 ต. ลุโบะสาวอ อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96170
081798XXXX
kip-fann@h...
สมาชิก -
4. นางแก้ว   สังข์ทอง
หมายเลขสมาชิก 10267
,
66/1 ต. อาเนาะรู อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
XXXX
...
สมาชิก -
5. น.สเจ๊ะซารีนา   เจะเฮง
หมายเลขสมาชิก 14255
,
1/7 ม.2 ต. ยามู อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94150
XXXX
...
สมาชิก -
6. นายเจ๊ะอับดุลเลาะรอมัน   กลูแป
หมายเลขสมาชิก 7481
50/1 ม.4 ต. บาราเฮาะ อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
083653XXXX
...
สมาชิก -
7. นายเฉลิมชัย   โสวิรัตน์
หมายเลขสมาชิก 7494
18 ม.3 ต. ยามู อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94150
081095XXXX
stayfan.ap...
สมาชิก -
8. นายซันนูซี   ดอเลาะ
หมายเลขสมาชิก 7547
48/1 ม.1 ต. สาคอบน อ. มายอ จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94140
082262XXXX
...
สมาชิก -
9. นางสาวซัยนุง   นะแด
หมายเลขสมาชิก 7582
ลูกจ้าง
137/1 ม.6 ต. ยะรัง อ. ยะรัง จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94160
087766XXXX
scinung_25...
สมาชิก -
10. นายซาการียา   มอลอ
หมายเลขสมาชิก 7563
อาสาสมัคร
27 ม.5 ต. ระแว้ง อ. ยะรัง จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94160
082820XXXX
...
สมาชิก -
11. นางสาวซากีนา   สาแล
หมายเลขสมาชิก 7577
81/3 ม.4 ต. ระแว้ง อ. ยะรัง จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94160
080874XXXX
kina2536@h...
สมาชิก -
12. นางสาวซารีปะ   อาแย
หมายเลขสมาชิก 7505
50/1 ม.2 ต. สะนอ อ. ยะรัง จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94160
087999XXXX
...
สมาชิก -
13. นางสาวซารียะ   ฮาแว
หมายเลขสมาชิก 7498
79/9 ม.6 ต. ตะบิ้ง อ. สายบุรี จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94110
081093XXXX
sakigah555...
สมาชิก -
14. นางสาวซารีฮหะ   แวสมายล์
หมายเลขสมาชิก 7495
2/31 ม.2 ต. ตะลุโบะ อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000
086963XXXX
...
สมาชิก -
15. น.สซำซีหย๊ะ   มอลอ
หมายเลขสมาชิก 10335
,
41/2 ม.3 ต. บางปู อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94150
XXXX
...
สมาชิก -
16. นายซุลกีฟลี   นาแซ
หมายเลขสมาชิก 7549
40 ม.5 ต. ประจัน อ. ยะรัง จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94160
090074XXXX
zwlkif_li....
สมาชิก -
17. นายซุลฟะห์มี   ดาราะเซาะ
หมายเลขสมาชิก 7594
99/3 ม.1 ต. เมาะมาวี อ. ยะรัง จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94160
XXXX
...
สมาชิก -
18. นายซูเปียน   หลวงกลิน
หมายเลขสมาชิก 7586
ครูสอนตาดีกา
53/2 ม.1 ต. แม่ลาน อ. แม่ลาน จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94180
082268XXXX
playspeed....
สมาชิก -
19. นายซูเปียน   หลวงกลิ่น
หมายเลขสมาชิก 10499
,
53/2 ม.1 ต. แม่ลาน อ. แม่ลาน จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 39402
082268XXXX
...
สมาชิก -
20. น.สซูรียะห์   โด
หมายเลขสมาชิก 10336
,
76 ม.4 ต. ราตาปันยัง อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94150
XXXX
...
สมาชิก -

Template by OS Templates