ชื่อ อสวท.ที่อยู่สถานภาพสมาชิกแฟ้มประวัติ
1. นาง สุจิตร์   มลิวรรณ
หมายเลขสมาชิก 13063
กรรมการกลุ่ม, กรรมการกลุ่ม
501 ม.7 ต. คลองขุด อ. เมืองสตูล จ. สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
080540XXXX
-...
สมาชิก -
2. นางกชพร   มหาเกียรติกุล
หมายเลขสมาชิก 9177
, อสม.
12/5 ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
077-81XXXX
-...
สมาชิก -
3. นางกชพร   เพ็ชร์สวัสดิ์
หมายเลขสมาชิก 10289
-, -
60/4 ม.6 ต. เกาะลิบง อ. กันตัง จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92110
-XXXX
-...
สมาชิก -
4. น.ส.กนกวรรณ   สาเทลี
หมายเลขสมาชิก 4833
ม. ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92120
XXXX
...
สมาชิก -
5. น.ส.กรศศิร์   นุ่มกลิ่นไกรสิน
หมายเลขสมาชิก 9160
, การแก้ไขปัญหา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
8/1 ม.1 ต. ละอุ่นใต้ อ. ละอุ่น จ. ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85130
086-94XXXX
bovy_187@h...
สมาชิก -
6. นางกรองทอง   แนบถนอม
หมายเลขสมาชิก 9273
,
37/69 ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
089-47XXXX
-...
สมาชิก -
7. นายกระจ่าง   จิตรอักษร
หมายเลขสมาชิก 4921
147 ม. 1 ต. ท่างิ้ว อ. ห้วยยอด จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
XXXX
...
สมาชิก -
8. นายกฤตผล   อุดมศักดิ์
หมายเลขสมาชิก 9147
, เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น
399/126 ม.3 ต. บางนอน อ. เมืองระนอง จ. ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
089-27XXXX
lek_udoms...
สมาชิก -
9. นายกวีศักดิ์   วงศ์งาม
หมายเลขสมาชิก 9257
เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น
99/9 ม.3 ต. กะเปอร์ อ. กะเปอร์ จ. ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
089-14XXXX
krisrong@h...
สมาชิก -
10. นายกอเฉ้ม   หมาดตุด
หมายเลขสมาชิก 10309
-, -
ม.6 ต. เกาะลิบง อ. กันตัง จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92110
-XXXX
-...
สมาชิก -
11. นายก่อเร็น   ล่านุ้ย
หมายเลขสมาชิก 9491
เจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น, ด้านกีฬา
234 ม.6 ต. ควนโดน อ. ควนโดน จ. สตูล รหัสไปรษณีย์ 91160
089658XXXX
-...
สมาชิก -
12. นายกะหรีน   รักสะอาด
หมายเลขสมาชิก 4779
ม. 3 ต. บ่อหิน อ. สิเกา จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92150
XXXX
...
สมาชิก -
13. นางกัลยรัตน์   สหับดิน
หมายเลขสมาชิก 9506
รองประธานสภาวัฒนธรรมต.พิมาน, งานประดิษฐ์และแปรรูปอาหารขยายาพันธุ์ไม้ แต่งหน้า ร้องเพลง
70/2 ม.- ต. พิมาน อ. เมืองสตูล จ. สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
089654XXXX
-...
สมาชิก -
14. นางกัลยา   ทองสุข
หมายเลขสมาชิก 9369
-, ทำขนม
115/1 ม.4 ต. ตะเสะ อ. กิ่ง อ. อ.หาดสำราญ จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92120
-XXXX
-...
สมาชิก -
15. นายกามิ๊   เหมรา
หมายเลขสมาชิก 9450
-, ประมง
76 ม.7 ต. คลองขุด อ. เมืองสตูล จ. สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
087630XXXX
-...
สมาชิก -
16. นายการุณ   เรืองศรี
หมายเลขสมาชิก 4911
158 ม. 1 ต. ท่างิ้ว อ. ห้วยยอด จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
XXXX
...
สมาชิก -
17. นางกิ่งแก้ว   หนูพงษ์
หมายเลขสมาชิก 4791
107/12 ม. 8 ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92120
087633XXXX
...
สมาชิก -
18. นางกิตติมา   คงโต
หมายเลขสมาชิก 9148
, บุคลากรทางการศึกษา
2/4 ม.1 ต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
077-82XXXX
yingkittim...
สมาชิก -
19. นางกิ้มกู้   แซ่ตัน
หมายเลขสมาชิก 4819
150/15 ม. 8 ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92120
XXXX
...
สมาชิก -
20. นางกุหลาบ   ไกรลาศ
หมายเลขสมาชิก 9191
, อสม.
3/55 ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
087-46XXXX
-...
สมาชิก -

Template by OS Templates