หมู่บ้านวานิลลา

บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่งข้อความถึง chanwit@nia.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates