หมู่บ้านน้ำแล้ง (บ้านลิ่มทอง)

บ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
สถานะหมู่บ้าน : แม่ข่ายต้นแบบ

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ดีใจมากๆที่ตัดสินใจเข้าไปเรียนรู้ และเข้าร่วมโครงการนี้ ได้รู้ว่าน้ำจัดเก็บอย่างไร น้ำไหลจากไหนไปไหน ได้อ่านแผนที่เป็น อยากจะฝากบอกลูกๆ หลาน ๆ ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจเรียนรู้การไหลเวียนของน้ำ การจัดเก็บ และกลับมาเรียนรู้ในชุมชน น้ำ คือ ชีวิต ไม่มีน้ำคนเราอยู่ไ่ม่ได้

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่งข้อความถึง nisakorn@haii.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates