หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การผลิตพืชกระท่อม บ้านบางหมากจังหวัดชุมพร

บ้านบางหมาก หมู่ 6

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565250,000|160,500||160,500
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง inthanin.farm@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates