หมู่บ้านการผลิตพ่อ-แม่พันธุ์แท้ไก่แสมดำ บ้านเพชรน้ำผึ้ง

หมู่บ้านเพชรน้ำผึ้ง ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565237,000|187,000||187,00020223221525241.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง Thunwa.thun8@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates