การเพิ่มมูลค่าลำไยพันธุ์อีดอแบบครบวงจรของหมู่บ้านแม่กอน

กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านแม่กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565250,000|169,000||169,00020223151121471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4777]   วันที่รายงาน  [4/7/2565]

กิจกรรมอบรมออนไลน์การสร้างตลาดชุมชนและการสร้างตลาดออนไลน์ ร่วมกับ E-Commerce

 

เดิมทีชุมชนบ้านแม่กอน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีชาวบ้านปลูกลำไยพันธุ์อีดอและมักจะประสบกับปัญหาราคาลำไยตกต่ำ เนื่องจากต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้งเมื่อประสบกับปัญหา Covid-19 ทำให้เกิดปัญหาลำไยล้นตลาด มีการแข่งขันสูงทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ ทางนักวิจัยจึงเริ่มกิจกรรมแรกโดยสอนให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการสร้างตลาดออนไลน์ จึงทำการอบรมชาวบ้านชุมชนบ้านแม่กอนเข้าอบรมออนไลน์ร่วมกับ E-Commerce และโครงการนวัตกรรมลำไยเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

- สอนโดยอาจารย์กฤชฐา โภคาสถิตย์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- และ คุณธนอิน ตุ้มหิรัญ (โค้ชโซดา) เพื่อให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กอน

เข้าใจถึงหลักสำคัญของการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงหลักของการทำ Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักการตลาดดิจิตอลในการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงหัวข้อของ Social Research ที่จะสอนถึงหลักในการทำการวิจัยตลาดบนโลกโซเชียล อธิบายความสำคัญของนักการตลาดดิจิตอล เรียนรู้เครื่องมือสำหรับนักการตลาดดิจิตอลในการทำ Research เจาะลึกเทคนิคที่ต้องการสร้างการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากการทำ Research ทำการสำรวจการแข่งขันในการทำการตลาดในภาพรวมของอุตสาหกรรม รวมถึงอธิบายวิธีในการที่นักการตลาดจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการทำ Research มาใช้งานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยทางทีมวิจัยมุ่งหวังให้กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านแม่กอน สามารถขายลำไยได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และมีทักษะเกี่ยวกับการทำการตลาดบน social media และการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก การสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้มีความน่าสนใจและให้เหมาะสมกับแต่ละแพลทฟอร์มช่องทางต่างๆ  การโปรโมทคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพบน โซเชียลมีเดีย ในแต่ละช่องทางที่แตกต่างกัน  สามารถตั้งค่าหน้า Facebook ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงคุณสมบัติต่างๆ ของแพลตฟอร์มบน Facebook ให้ดียิ่งขึ้น  สามารถตั้งค่าบัญชี TikTok ให้มีประสิทธิภาพและใช้คอนเทนต์ TikTok ในการโฆษณาได้  การจัดการ Instagram ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แพลทฟอร์มนี้ในการโฆษณา  สามารถตั้งค่า YouTube Channel และใช้สื่อวิดิโอกับแคมเปญการตลาดได้ตอบโจทย์มากที่สุด  วางแผนและดำเนินการวางกลยุทธ์ในการบริการลูกค้าบน โซเชียลมีเดีย ได้เต็มประสิทธิภาพ  วางแผนดำเนินการและวัดผลกลยุทธ์การตลาดบน โซเชียลมีเดีย ให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุด

 

กำหนดการอบรม

กิจกรรมการสร้างตลาดชุมชนและการสร้างตลาดออนไลน์ ร่วมกับ E-Commerce

โดย อาจารย์กฤชฐา โภคาสถิต และคุณธนอิน ตุ้มหิรัญ (โค้ชโซดา)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2565

เรียนทุกวันอังคาร พุธ เวลา 18.30 – 21.30 น.

 

เนื้อหาประกอบการสอน (11 ครั้ง)

1. พื้นฐานการปั้นเพจ ปั้นช่อง

2. Pattern step การ live ขายสินค้า

3. Program ช่วยขึ้นข้อความขณะ live

4. การถ่ายภาพสินค้า

5. การแต่งภาพสินค้าเพื่อโพสขาย

6. การสะสมลูกค้า และขายบน live OA

7. สร้าง live shopping seller ขายของ

8. ปั้นช่อง TikToK เพื่อเพิ่มยอดขาย

9. สร้าง TikTok Shop

10. การทำวีดีโอด้วยโปรแกรม CapCut

11. การยิงแอด

 

หมายเหตุ มีการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM และออนไซต์

ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กอนเข้าเรียนออนไลน์และออนไซต์ จำนวน 4 คน

เพื่อนำไปสอนต่อในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่กอนจำนวน 56 คน

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 4
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง doungpornfishtech@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates