หมู่บ้านมะเขือเทศปลอดภัยบ้านนางอย

บ้านนางอย ตำบลต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565250,000|189,200||189,200202237134581.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง "paddamadilok@gmail.com/ yuphin666@gmail.com" ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates