หมู่บ้านส่งเสริมการใช้ระบบเกษตรแม่นยำสำหรับการปลูกพริกหยวกของชุมชนบ้านโนนสูง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

บ้านโนนสูง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565300,000|127,280|50,000|77,28020223151439331.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4736]   วันที่รายงาน  [5/4/2565]

หมู่บ้านส่งเสริมการใช้ระบบเกษตรแม่นยำสำหรับการปลูกพริกหยวกของชุมชนบ้านโนนสูง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน ในการจัดกิจจกรมตามโครงการ จัดเตรียมวัสดุในการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และจะมีการดำเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึงกันยายน

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง t_seetawan@snru.ac.t ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates