หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ปราชญ์เกษตรช้างใหญ่ ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2565300,000|176,000||176,000
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง Supakorn.l@rmutsb.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates