หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ทุ่งหวัง

หมู่บ้านที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่งข้อความถึง pphattha@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates