หมู่บ้านต้นแบบวิถีเกษตรพอเพียงบ้านทัน

บ้านทัน หมู่5,และหมู่ 26 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ค่าละติจูด 16°20.156´ ค่าลองติจูด 10≥° 13.644

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2564400,000|200,000|200,000|ใช้หมด2021381315381.pdf20211229167531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4334]   วันที่รายงาน  [5/7/2564]

กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามแผนกิจกรรม

พื้นที่โครงการ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง บ้านทัน

พืชผักปลอดสารพิษปลูกแตง มะเขือ บวบ ผักปลังฯลฯ พริก มะเขือม่วง แตงกวา บวบ ข่า ตะไคร้ ผักพื้นบ้านเช่นผักปังผักหวานป่าหน่อไม้ไผ่เลี้ยงผักบุ้งแก้วฟักทองชะอมมะละกอสะเดาดอมะเขือพวงไร้หนามผักติ้ว ผักสวนครัวตามฤดูกาลเช่นต้นหอมผักชีจีนคะน้ากวางตุ้งผักกาดฮินผักชีลาวดอกขจร

เลี้ยงปลา/หอยขม

การทำนา

ทำนาผลิตเมล็ดพันธุ์  พื้นที่3ไร่  นาหว่าน  ข้าวเจ้ามะลิ105

 

ชีววิถี ใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อปรับเปลี่ยนลดละการใช้สารเคมี ในการเกษตรทุกชนิดในพื้นที่ทำการเกษตร และกลุ่มมีแนวคิดที่จะทำผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ส่งขาย ให้โรงพยาบาล ร้านแมคโค และผู้สนใจบริโภคผักปลอดสารพิษ ทั่วไป แต่ขาดทุนในการสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์

ฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์เชื้อราบิวเวอเรียป้องกันหนอนผีเสื้อและเชื้อราเขียวไตโคเดอร์มา ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในพืชผักผลไม้แตงกวา,พริก,มะเขือ,บวบ,มะละกอ ร่วมมือกับ สำนักงานเกษตรกันทรวิชัยและเกษตรตำบลที่ส่งเสริมสารชีวภัณฑ์ที่ปลอดภัยทดแทนการใช้สารเคมี ปลอดภัย100 เปอร์เซนต์  สารชีวภัณฑ์ไตโคเดอร์มากำจัดเชื้อราและเชื้อราบิวเวอเรียกำจัดหนอนแมลงศัตรูพืชที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยการขยายผลต่อยอดโครงการเกษตรอินทรีย์ลงสู่เกษตรกร smart Famer เกษตรปลอดภัย

      ผู้นำมีทักษะองค์ความรู้ ในการเผยแพร่และสอนวิธีขยายเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง(PSB)สายพันธุ์ SS3#ส่วนผสม-ไข่สด2ฟอง ผงชูรส2ช้อนโต๊ะ น้ำปลาแท้2ช้อนโต๊ะ หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 2 ขวดขนาด1.25ลิตร น้ำสะอาด12ขวดขนาด1.25ลิตร นำส่วนผสมที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์มาตีรวมกันในถ้วยแล้วนำอาหารของจุลินทรีย์ปริมาณ2ช้อนโต๊ะตักใส่ในขวดน้ำสะอาดที่เตรียมไว้แล้วใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปในขวดแล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วเขียนวันเดือนปีที่ขยายเชื้อไว้ที่ขวดนำไปตากแดดจัดๆเขย่าขวดทุกวันประมาณ15-30วันสีจะเริ่มแดงขึ้นเรื่อยหลังจากครบ1เดือนแล้วจึงจะนำไปใช้ได้#ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยบำรุงต้นพืชให้แข็งแรงต้านทานโรครากหาอาหารได้ดีช่วยในการดูดซึมธาตุอาหารทำให้พืชผักผลไม้มีรสชาติดีสีสวยเป็นฮอร์โมนบำรุงพืชและสัตว์ช่วยในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา,กบ,กุ้ง,หอย,ปู เป็นสารบำรุงที่ปลอดภัยเพราะทำมาจากของกินได้ทั้งหมด#ลองนำไปขยายต่อเชื้อเพื่อลดต้นทุนการผลิตชีวิตปลอดภัย

  

ประชุม เผยแพร่แบ่งปันให้บริการแหล่งเรียนรู้ ให้ความรู้และสาธิตกิจกรรมต่างๆให้กับหน่วยงานและชุมชนที่สนใจมาใช้พื้นที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเรียนการสอนวิชาการเกษตรในพื้นที่จริง เพื่อเพิ่มทักษะและเพิ่มวุฒิการศึกษาแบบใหม่ในช่วงยุคโควิด

 

กิจกรรมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

การเติมน้ำใต้ดิน คือ การเพิ่มเติมปริมาณน้ำลงไปในชั้นน้ำใต้ดิน โดยการนำน้ำฝน น้ำท่วมหลาก หรือน้ำผิวดินอื่น ๆ เติมลงสู่ใต้ดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม  ประโยชน์ของการเติมน้ำใต้ดิน ได้แก่
1. ฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดิน  แก้ปัญหาการลดลงของระดับน้ำใต้ดิน
2. บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ลดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน และลดความเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก
3. แก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำที่เติมไว้ใต้ดิน สามารถสูบขึ้นมาใช้ในช่วงฤดูแล้งหรือ ช่วงที่ขาดแคลนน้ำ
4. ป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม เมื่อระดับน้ำบาดาลสูงขึ้นทำให้มีแรงดันมากพอจะผลักดันน้ำเค็มให้ไกลออกไปจากชายฝั่ง
5. ลดค่าใช้จ่ายในการทรุดบ่อ ระดับน้ำใต้ดินฟื้นตัวขึ้นมา จึงไม่ต้องขุดบ่อน้ำลึกกว่าเดิม 

 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนด้วยแพทย์วิถีธรรมทางเลือก

 ได้ประสานทีมแพทย์วิถีธรรมหมอเขียวที่ รพสต.ท่าไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนการใช้ การปลูก การรักษาด้วยสมุนไพรร้อน-เย็น ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ การแพทย์ทางเลือกวิถีพอเพียง การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแปรรูปอาหารพื้นบ้าน(ปรุงอาหารให้เป็นยา) ผักอินทรีย์ผักปลอดสารพิษ

 

   

 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4574]   วันที่รายงาน  [30/9/2564]

กิจกรรมประกอบไปด้วย เทคโนยีการผลิตสารชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเกษตร  เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรและต้องการเป็นกลุ่มต้นแบบในการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือน เหลือใช้นำไปจำหน่ายให้สมาชิกในหมู่บ้านที่สนใจโดยการเผยแพร่ทางไลน์ให้เพื่อนไลน์สั่งจอง ผักปลอดสารพิษ เพื่อความมั่นใจและปลอดภัย จากผลผลิตที่ได้จะมีความกรอบหวานไม่เหม็นเขียว และเก็บไว้ได้นาน เป็นการประชาสัมพันธุ์ในสายญาติพี่น้องบอกต่อๆกันไปและได้ชิมในรสชาติผักที่ดีมีคุณภาพ จึงมีผลผลิตไม่พอต่อความต้องการของผู้บริโภคในหมู่บ้านทัน มีการผลิตทั้งหมด 10 ชนิดได้แก่

1.เชื้อราบิวเวอเรีย

2.เชิ้อราไตรโคเดอรมา

3.จุลินทรีย์จาวปลวก

4.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

5.ฮอร์โมนไข่

6.จุลินทรีย์หน่อกล้วย

7.น้ำหมักหอยเชอรี่

8.น้ำหมักพ่อ(ผลไม้)

9.น้ำหมักแม่(ยอดไม้)

10.จุลินทรีย์น้ำซาวข้าว

 

 

การทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร การทำโบกาชิ ใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินและเสริมแร่ธาตุอาหารให้ผัก เพิ่มความหวานกรอบโดยเฉพาะผักคะน้าและบล็อกโคลี่ จะมีรสหวานกรอบไม่เหม็นเขียว กลุ่มมีการรวมตัวกันหลังจากได้รับคำแนะนำและสาธิตการทำเมื่อได้ผลจะบอกต่อและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ติดใจในรสชาติ

การทำภาชนะปลูกผักจากล้อยางรถ เพื่อปลูกสมุนไพรกินได้และผักชนิดต่างๆไว้รับประทานในครอบครัว เพิ่มความสะดวกในการควบคุมความชื้นในดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินจะปรุงดินได้ง่ายกว่าปรับดินทั้งแปลงขนาดใหญ่ เป็นกิจกรรมทางเลือกเพิ่มเติมที่กลุ่มเลือกทำ

 

 

กิจกรรมการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

 

 

 

สุขภาพ พืชสมุนไพร การแพทย์ทางเลือก

ได้เรียนรู้ยา 9 เม็ด และฝึกทดลองการใช้ยา

จากผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกเองเพื่อลดรายจ่ายทั้งอาหารการกินและลดการใช้ยารักษาโรค เมื่อทุกคนเรียนรู้จนเข้าใจและนำเอาความรู้มาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถขยายเผื่อแผ่สู่สังคมรอบข้างได้อย่างมีความสุขยา 9 เม็ด ได้แก่

1.  การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล

2.  กัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม

3.  การสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ดีทอกซ์)

4.  การแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพร

5.  การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน คือเมื่อใช้แล้วรู้สึกสบาย

6.  การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง

7.  การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย

8.  ใช้ธรรมะ ทำใจให้สบาย ผ่อนคลายความเครียด

9.  รู้เพียร รู้พักให้พอดี

การอบรมสาธิตให้ความรู้ด้านแพทย์วิถีธรรมทางเลือก ยา9 เม็ด เป็นการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนด้วยพืชสมุนไพรและผักที่ปลูกในชุมชนมาใช้บริโภคให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและคนรอบข้างเป็นการรักษาสุขภาพชุมชนเบื้องต้น โดยลดภาระของโรงพยาบาล ด้วยชุมชนรักษาสุขภาพด้วยตังเอง จากความรู้ที่ไม่ซับซ้อน แต่รักษาโรคเบื้องต้นที่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานได้จริง ด้วยความเพียรศึกษาเรียนรู้นำไปปฏิบัติให้กับตนเองได้ผลจึงบอกต่อตามหลักการแพทย์วิถีธรรมที่ถูกต้องอาหารเป็นยา ศูนย์บาทรักษาทุกโรค ด้วยตัวเราเองเป็นหมอที่ดีที่สุดในโลก

  

ค่าใช้จ่าย : 140,000
จำนวนผู้รับบริการ : 48
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=4665]   วันที่รายงาน  [29/12/2564]

ภาพกิจกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI)  ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

 

 

ค่าใช้จ่าย : 30,000
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง msu2503nim@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates