หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนตำบลเกาะหมาก


หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|268,570|59,600|208,97020192271139571.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3139]   วันที่รายงาน  [3/4/2562]

วันที่ 1 เมษายน 2562 อาจารย์วาสนา มู่สา ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนเกาะหมาก ได้ลงพื้นที่ร่วมพูดคุยกับประธานกลุ่ม นายคิมหันต์ สุวรรณเรืองศรี ในการทำป้ายและประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยว ที่ระบุ GPS คิวอาร์โค้ดที่ระบุข้อมูลสถานที่ที่ปรากฎบนแผนป้าย พร้อมระบุเส้นทางปั่นจักรยาน โดยทางกลุ่มต้องการป้ายขนาดใหญ่ วางจำนวน 4 จุด

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 2
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3549]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ฝึกอบรมการให้ความรู้และกระบวนการผลิตเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการหมักปลาส้มพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและเครื่องหมายทางการค้า

วิทยากรโดย อาจารย์วาสนา  มู่สา

ค่าใช้จ่าย : 29,800
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3554]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ฝึกอบรมการแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ การเก็บรักษาพร้อมบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายทางการค้า (เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาลที่เก็บรักษาได้นาน) และเนื้อมะม่วงหิมพานต์(ไซเดอร์มะม่วงหิมพานต์)

วิทยากรโดยอาจารย์วาสนา มู่สา

ค่าใช้จ่าย : 29,800
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง Mvassana@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates