หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ แบบชุมชนมีส่วนร่วมพีจีเอสและพลังงานทดแทน


หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|265,000|265,000|ใช้หมด2019220173751.pdf20191024154611.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3235]   วันที่รายงาน  [20/9/2562]
ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมการจัดทำแผนวิทยาศาสตร์และแผนธุรกิจชุมชน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) โดยมีกลุ่มชุมชนบ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 คน ณ อิงธารา รีสอร์ท จังหวัดพังงา
ค่าใช้จ่าย : 76,724
จำนวนผู้รับบริการ : 23
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3449]   วันที่รายงาน  [24/9/2562]

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ดร.อนิตทยา กังแฮ และนางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบเขียว โดย นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ และนางสาวลลิตา ชูแก้ว จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เรื่อง การแปรรูปกระเจี๊ยบเขียว เช่น สแนคแผ่น ชุบแป้งทอด เส้นก๋วยเตี๋ยวจากกระเจี๊ยบเขียว น้ำพริกกระเจี๊ยบเขียวแบบป่นร่วน น้ำสมุนไพรกระเจี๊ยบเขียว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ค่าใช้จ่าย : 97,845
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3450]   วันที่รายงาน  [24/9/2562]

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ดร.อนิตทยา กังแฮ อาจารย์อนันต์ สันติอมรทัต อาจารย์ศุภวุฒิ ศิริเกษ อาจารย์อุ่นฤทัย ภู่พรประเสริฐ อาจารย์สิรินญา จันทร์ศักดิ์สูง และนางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบเขียวทางด้านเวชสำอาง โดย อ.ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระเจี๊ยบเขียวทางด้านเวชสำอาง เช่น บรรยายพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในเครื่องสำอาง และการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมผลิตภัณฑ์ และการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เซรั่มบำรุงหน้า โลชั่นบำรุงผิว แชมพูสระผม  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน และมีนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 17 คน เข้าร่วมการอบรมและเป็นผู้ช่วยวิทยากรเกี่ยวกับการสกัดตัวอย่างจากกระเจี๊ยบเขียว ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ค่าใช้จ่าย : 90,431
จำนวนผู้รับบริการ : 42
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wipawan.buathong@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates