หมู่บ้านต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (วิถีอินทรีย์) เชื่อมโยงสู่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ

บ้านท่าหัน บ้านปากเหล บ้านเหมาะ

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562300,000|260,000|260,000|ใช้หมด20192201730571.pdf201910241428331.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3236]   วันที่รายงาน  [20/9/2562]
ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมการจัดทำแผน ประสานงานและการสำรวจพื้นที่ จัดเวที เสวนา ร่วมกับชุมชน โดยมีกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน 
ณ สถาบันการเงินบ้านรมณีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลรมณีย์ ถนนตะกั่วป่า-สุราษฎร์ธานี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170
ค่าใช้จ่าย : 15,689
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : ในช่วงเช้ากลุ่มเกษตรกรต้องประกอบอาชีพหลักในการทำการเกษตร ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้
แนวทางแก้ไข : ประสานงานกับผู้นำชุมชนต้องแจ้งให้กลุ่มเกษตรกรรับทราบล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรม
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3237]   วันที่รายงาน  [20/9/2562]
ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ณ สถาบันการเงินบ้านรมณีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลรมณีย์ ถนนตะกั่วป่า-สุราษฎร์ธานี อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอกะปง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ตำบลรมณีย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย เช่น น้ำปลีกล้วย แป้งกล้วย กล้วยแท่งอบกรอบ ไซรัป แยมกล้วยสับปะรด น้ำหมักชีวภาพจากกล้วย สบู่จากกล้วย และกล้วยคลุกธัญพืช ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ณ สถาบันการเงินบ้านรมณีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

ค่าใช้จ่าย : 25,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3446]   วันที่รายงาน  [20/9/2562]

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ดร.อนิตทยา กังแฮ อาจารย์อนันต์ สันติอมรทัต และอาจารย์สิรินญา จันทร์ศักดิ์สูง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกล้วยน้ำว้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง  อ.ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ทางเครื่องสำอาง และการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมผลิตภัณฑ์ การทำผลิตภัณฑ์บาล์มบำรุงผิวแห้ง ข้อศอกด้าน และส้นเท้าแตก ผลิตภัณฑ์โรลออนระงับกลิ่นเท้า ผลิตภัณฑ์ผงแช่เท้าแบบฟองฟู่ และผลิตภัณฑ์สครับเกลือขัดผิว   

ค่าใช้จ่าย : 91,056
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3447]   วันที่รายงาน  [20/9/2562]

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ดร.อนิตทยา กังแฮ อาจารย์อนันต์ สันติอมรทัต อาจารย์สิรินญา จันทร์ศักดิ์สูง และนางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณา จัดกิจกรรมจัดทำแผนวิทยาศาสตร์และแผนธุรกิจชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน ณ ไอดิน รีสอร์ท ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ค่าใช้จ่าย : 54,255
จำนวนผู้รับบริการ : 25
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3448]   วันที่รายงาน  [20/9/2562]

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี  อาจารย์อนันต์ สันติอมรทัต และนางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม PGS โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 35 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตีนเป็ด ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ค่าใช้จ่าย : 74,000
จำนวนผู้รับบริการ : 35
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง wipawan.buathong@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates