หมู่บ้านเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จังหวัดอ่างทอง

เรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2562333,900|220,000|173,400|46,60020192201730511.pdf20201271131401.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3181]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

ศึกษาข้อมูลและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ตำรา หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรือนไทยภาคกลาง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3182]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสำรวจหมู่บ้านเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จังหวัดอ่างทอง โดยการถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอ บ้านเรือนไทยภาคกลาง จำนวน 10 หลัง และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลวิจัยบ้านเรือนไทยภาคกลาง

ค่าใช้จ่าย : 156,800
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3183]   วันที่รายงาน  [4/4/2562]

จัดเวทีเสวนาร่วมกับชาวบ้านตำบลไผ่ดำ

ค่าใช้จ่าย : 16,600
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2563480,400|263,700|136,000|127,70020204211441321.pdf20209301652251.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3795]   วันที่รายงาน  [3/7/2563]

สรุปสถานะปัจจุบันของความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ

            จัดทำ E-Learning บ้านเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จังหวัดอ่างทอง ดำเนินงานไป 20%

            จัดทำภาพเสมือนจริง AR บ้านเรือนไทยภาคกลาง ดำเนินงานไป 20%

ค่าใช้จ่าย : 122,000
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3796]   วันที่รายงาน  [3/7/2563]

จัดทำE-Learning บ้านเรือนไทยภาคกลาง

จัดทำภาพสเมือนจริงบ้านเรือนไทยภาคกลาง AR 

ศึกษาข้อมูลเคื่องส่งสัญญาณ Beacon 

ค่าใช้จ่าย : 14,000
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3918]   วันที่รายงาน  [23/9/2563]

สรุปสถานะปัจจุบันของความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ

1. ได้จัดทำระบบการเรียนการสอนออนไลน์เรือนไทยภาคกลาง (E-Learning) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เสร็จเรียบร้อย จำนวน 10 หลัง

2. ได้จัดทำภาพเสมือนจริง AR บ้านเรือนไทยภาคกลาง 10 หลัง เสร็จเรียบร้อย

3. ได้ศึกษาและติดตั้ง Beacon เพื่อส่งเสริมการตลาดหมู่บ้านเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 หลัง 

การใช้งาน AR

มือถือAndroid

 1. เปิดแอปพลิเคชัน LINE
 2. สแกน QR Code
 3. คลิกที่ URL เพื่อเข้าชม AR บ้านเรือนไทย
 4. ใช้มือถือ Scan ที่รูปเครื่องหมาย XR+จะแสดงแบบจำลองสามมิติของบ้านเรือนไทย
 5. ใช้นิ้วลากบนหน้าจอ เพื่อหมุนดูแบบจำลอง และใช้ 2 นิ้วถ่างที่หน้าจอเพื่อขยายขนาดแบบจำลอง
 6. คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าชมวีดิทัศน์เรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยแบบต่างๆ

มือถือ IOS

 1. เปิดแอปพลิเคชัน กล้องถ่ายรูป
 2. สแกน QR Code
 3. คลิกที่ URL เพื่อเข้าชม AR บ้านเรือนไทย
 4. ใช้มือถือ Scan ที่รูปเครื่องหมาย XR+จะแสดงแบบจำลองสามมิติของบ้านเรือนไทย
 5. ใช้นิ้วลากบนหน้าจอ เพื่อหมุนดูแบบจำลอง และใช้ 2 นิ้วถ่างที่หน้าจอเพื่อขยายขนาดแบบจำลอง
 6. คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเข้าชมวีดิทัศน์เรือนไทยภาคกลางและเรือนไทยแบบต่างๆ

บ้านเรือนไทย ใบเตย-ใบตอง

บ้านเรือนไทย ฉิมกมล

บ้านเรือนไทย พูลสมบัติ

บ้านเรือนไทย กระจายแสง

บ้านเรือนไทย พึ่งสมบัติ

บ้านเรือนไทย ผลแย้ม

บ้านเรือนไทย กลิ่นบุหงา

บ้านเรือนไทย ทองแพ

บ้านเรือนไทย รุ่งแจ้ง

บ้านเรือนไทย เอี่ยมสุเมธ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3919]   วันที่รายงาน  [23/9/2563]

เรือนไทยภาคกลาง

          เกิดจากสภาพแวดล้อมภูมิประเทศ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนที่มีความเฉลียวฉลาด จนทำให้เกิดบ้านเรือนไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ และโดดเด่นของสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าเป็นที่ภาคภูมิใจของลูกหลานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ความเป็นมาของเรือนไทยภาคกลาง ตำบลไผ่ดำพัฒนา

         

                บ้านเรือนไทยในตำบลไผ่ดำพัฒนามีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือ ปั้นลมจะดูอ่อนช้อย เรียกว่าปั้นลมหลังอ่อนยอดแหลม ปลูกแบบไม่มีแปลนสืบทอดมาจากช่างรุ่นหลัง ตำบลไผ่ดำพัฒนามี 8 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนไทย 450 หลัง ในจำนวนบ้านเรือนไทยทั้งหมด 900 หลัง การปลูกบ้าน และส่วนประกอบอื่นๆ จะใช้ไม้เนื้อแข็ง เราคาดว่าบ้านเรือนไทยปลูกอยู่เป็นกลุ่มมากกว่าตำบลอื่น ๆ ในประเทศไทย บ้านเรือนไทยมีทั้งใหม่ และเก่า อายุนับเป็น 100 ปี มีวิถีชีวิตการกินอยู่อย่างไทย มีอาหารไทย ขนมไทยโบราณ มีกิจกรรม นมัสการพระพุทธนรสิงห์ ซึ่งเป็นพระประจำวัดวันอุทิศ ตักบาตรพระสงฆ์หน้าบ้านสาธิต ทำขนมไทยตามฤดูกาล สาธิตการทำกลอง ชมการจักสานของผู้สูงอายุ ปั่นจักรยาน เยี่ยมชมบ้านเรือนไทย และวิถีการเกษตร แบบเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 5 [IG=3920]   วันที่รายงาน  [23/9/2563]

ลักษณะเรือนไทยภาคกลาง

1.เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม และสัตว์ร้าย

2. หลังคาทรงจั่ว ทรงสูงลาดชัน มุงด้วยกระเบื้องดินเผาสวยงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่แตกต่างจากชาติอื่น ๆ มีประโยชน์อย่างยิ่ง คือสามารถสะท้อนแสงแดดได้ดี ระบายน้ำฝนได้ดีมากมีส่วนประกอบคือ เหงาทำให้จั่วโด่ดเด่นสวยงามสมบูรณ์ในรูปแบบของสถาปัตยกรรม 

3. ฝา เป็นกรอบใส่ลูกฟักมีช่องประตูหน้าต่างเบ็ดเสร็จในตัว สามารถยกมาติดตั้งได้อย่างสวยงาม และแข็งแรง

4. ชานเรือน เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของตัวเรือนไทย ใช้สำหรับนั่งพักผ่อนนอกจากนั้น ยังเป็นตัวเชื่อมของเรือนต่างๆ ให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนกัน

5. ระเบียง มีลักษณะยาวตลอดติด กับตัวเรือน เป็นเหมือนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชานเรือนกับเรือนต่างๆให้ดูกลมกลืนกัน

6. คอสอง ตั้งอยู่บนฝารอบตัวเรือน แสดงถึงความชาญฉลาดของผู้ออกแบบ สามารถระบายอากาศจากภายนอกเรือนให้เข้าสู่เรือนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรือนเย็น

 

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 6 [IG=3924]   วันที่รายงาน  [25/9/2563]

ส่วนประกอบของเรือนไทย

งัว ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักจากกงพัด ถ่ายลงสู่ดินเพื่อป้องกันเรือนทรุด ใช้ไม้ท่อนกลมยาว 50 ถึง 70 cm ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ถึง 70 เซนติเมตร

กงพัด ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักจากเสาลงสู่งัว โดยใช้ไม้เหลี่ยมขนาด 5 * 15 เซนติเมตร ยาว 50 ถึง 70 เซนติเมตร สอดเข้าไปในเสา ซึ่งเจาะเป็นช่องเอาไว้ หรือติดขนาบข้างขวางกับเสายึดด้วยสลักไม้

เสา ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากรอดลงสูกงพัด หรือแระโดยใช้ไม้ท่อนกลมยาวตลอดลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่โคนประมาณ 25 เซนติเมตรที่ปลายประมาณ 20 cm เสาสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้อีกดังนี้

เสาเอก เสาต้นแรกที่ยกขึ้นมักตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก็ขึ้นอยู่กับฤกษ์ยามด้วย

เสาโท เป็นเสาที่ยกขึ้นรองจากเสาเอกแต่ต้องนับเวียนทางขวามือ

เสาตรี หรือเสาพลเป็นเสาที่นับเวียนทางขวามือต่อจากเสาโทไปแล้ว

เสาหมอ เป็นเสาที่มีขนาดเล็กกว่าเสาตรีเล็กน้อยใช้รองรับรอดและราในกรณีที่พื้นที่บริเวณนั้นทรุดหรือพุ 

เสานางเรียง ทำหน้าที่คล้ายค้ำยัน คือรองรับหลังคากันสาดที่ยื่นออกมาแล้วจะอยู่ทางด้านข้างของเสาเรือน

รอด หรือคานทำหน้าที่รองรับตงโดยใช้ไม้ขนาดประมาณ 5 * 20 เซนติเมตรเจาะทะลุกลางเสาทั้งสองด้านและยื่นออกนอกเสาประมาณ 20 ถึง 25 cm 

พรึงทำหน้าที่รัดรอบส่วนหัวเสาทั้ง 4 ด้าน และรับฝาตลอดทุกด้าน โดยใช้ไม้เหลี่ยมขนาดประมาณ 5 * 20 cm

ราแขวนติดอยู่กับพรึง ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากพื้นทำให้ไม่ตกท้องช้าง

ตงทำหน้าที่รองรับพื้น วางอยู่บนรอด โดยใช้ไม้ขนาดประมาณ 4 * 20 เซนติเมตรระยะห่าง 30 ถึง 40 เซนติเมตร ถ้าเรือนใดใช้ตง ก็มักจะไม่ใช้รา 

พื้นใช้เป็นที่พักผ่อนอยู่อาศัยโดยใช้ไม้ขนาดประมาณ 5 * 40 ถึง 45-50 เซนติเมตรวางอยู่บนตง 

ฝาทำหน้าที่กั้นทั้งภายนอก และภายใน ทำให้เกิดขอบเขตพื้นที่ ที่เป็นสัดเป็นส่วนฝาเรือนไทยจะเป็นฝาที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำมาติดตั้งฝาด้านสกัดหรือด้านขื่อ เรียกว่าฝาอุดหน้ากลอง หรือฝาหุ้มกลอง ส่วนฝาที่กั้นภายในเรียกว่าฝาประจันห้องและยังแบ่งตามลวดลายการประกอบได้ดังนี้ 1 ฝาประกน 2 ฝาประกนลูกฟัก 3 ฝาเฟี้ยม 4. ฝาสำหรวด 5. ฝาสายบัว 6. ฝาขัดแตะ 

ทวยหรือเท้าแขน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่รับน้ำหนักจากชายคาลงสู่เสา เหมือนค้ำยัน 

เต้าทำหน้าที่รับน้ำหนักจากเชิงชายถ่ายมายังเสา มีลักษณะไม้ขนาด 5 * 10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 70 cm สอดทะลุจากเสาเรือนออกไปรับเชิงชาย เป็นที่ยึดเกาะของจันทันกันสาด เต้ามี 2 ลักษณะดังนี้ เต้ารุมอยู่ตรงมุมเสาเรือนทั้ง 4 ของตัวเรือน เต้ารายอยู่ตรงเสาทุกต้นที่ไม่ใช่ตรงมุม 

สลักหรือเดือย ทำหน้าที่ยึดเกาะส่วนประกอบต่างๆให้ติดกันเช่นยึดเกาะเต้ากับกันสาดให้ติดกันมีขนาด 1.5 ถึง 2 * 5 ถึง 12 เซนติเมตร

ค้างคาวทำหน้าที่ยึดเป้ากับจันทัน โดยใช้ไม้ขนาดประมาณ 5-8 คูณ 10cm

หัวเทียนทำหน้าที่ยึดปลายขื่อให้ติดกับเสา มีลักษณะเป็นแท่งกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 cm 

ขื่อทำหน้าที่ยึดปลายหัวเสาด้านสกัดทุกๆหัวเสาโดยใช้ไม้ขนาด 5 x 20 เซนติเมตร

ดั้งทำหน้าที่รับน้ำหนักจากอกไก่ลงสู่ขื่อมี 2 ชนิดดังนี้ ดั้งแขวนใช้ไม้เหลี่ยมแบนตรงโคนขนาด 5 x 20 เซนติเมตรตรงปลายขนาด 5 x 12 เซนติเมตร ยึดกับขื่อด้วยการเข้าเดือย เสาดั้งใช้ไม้กลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตรตั้งอยู่กึ่งกลางรอดยาวถึงขื่อ 

กลอนทำหน้าที่รับระแนง มี 2 ชนิด คือ 1. กลอนสำหรับหลังคาจากเป็นไม้ขนาด 1.5 x 7.5 เซนติเมตรผิวเรียบมีระยะห่างระหว่างกลอนต่อกลอน 40 cm เจาะรูกลอนข้างที่รับแประยะห่างของรูประมาณ 10 เซนติเมตร เอาไว้สำหรับตอกสลักติดกับแปร 2. กลอนสำหรับหลังคามุงกระเบื้องหรือกลอนขอบากรูปหยัก เพื่อวางระแนงทับระยะห่างของช่วงบากประมาณ 10-12 cm 

เชิงชายทำหน้าที่รับตะพานหนูปิดหัวจันทัน และรับน้ำหนักจากปลายกลอน โดยใช้ไม้เหลี่ยมขนาด 5 * 20 cm 

ตะพานหนูทำหน้าที่รับส่วนยื่นของกระเบื้องให้พ้นแนวของเชิงชายโดยใช้ไม้เหลี่ยมขนาด 1.5 * 7.5 cm ติดอยู่บนเชิงชายยึดอยู่ที่ปลายกลอน

ปั้นลมทำหน้าที่ปิดชายคาด้านสกัดทั้ง 2 ด้าน กันลมตีกระเบื้องมุงโดยใช้ไม้ขนาด 2.5 คูณ 10 ถึง 20 cm ติดอยู่ที่ปลายแปลงหัวเสา แปรราน อบไก่ แต่งรูปให้โค้งสวยงามตามแบบ ตกแต่งด้วยเรียกว่าเหงา เรียกว่าปั้นลม หรือเป็นรูปหางปลา

หน้าจั่วทำหน้าที่ติดหลังคาด้านหน้าสกัดเพื่อกันลม กันแสงแดด กันฝน กันแมลง มีหลายลักษณะดังนี้ จั่วลูกฟัก ลักษณะของจั่ว ประกอบด้วยลูกฟักแนวนอน และแนวตั้ง สลับกันคล้ายฝาประกนแต่ใหญ่กว่า จั่วรูปพระอาทิตย์ มีลักษณะคล้ายรูปพระอาทิตย์ครึ่งดวงประกอบด้วยไม้แบน เว้นช่องให้อากาศถ่ายเท จั่วใบปรือ มีลักษณะเป็นแผงประกอบด้วยแผ่นไม้ขนาดเล็กเรียงซ้อนทางแนวนอน 

หลังคาทำหน้าที่กันแดดฝน ลม และแมลงให้กับตัวเรือน ใช้วัสดุหลายอย่างในการมุง เช่นจากแฝด หญ้าคา และกระเบื้อง

ไขราคือส่วนของหลังคาที่ยื่นจากหลังคา หรือฝาออกไป มี 3 ลักษณะดังนี้ ไขรากันสาด คือหลังคาที่ยื่นออกจากฝา ไขราหน้าจั่ว คือส่วนของหลังคาที่ยื่นออกทางด้านหน้าจั่ว ไขราปีกนก คือส่วนของหลังคาที่ยื่นออกตรงปีกนก

คอสองทำหน้าที่ระบายอากาศให้ถ่ายเทในตัวเรือน อยู่ส่วนบนของฝารอบๆ ตัวอาคาร 

ร่องตีนช้างมีลักษณะเป็นช่องลูกฟัก อยู่ส่วนล่างของฝาบนพรึง มีขนาดความกว้างประมาณ 44 เซนติเมตร วางโดยรอบตัวเรือน

ช่องแมวรอดทำหน้าที่ระบายอากาศจากใต้ถุนเรือนขึ้นตัวเรือน เป็นช่องที่อยู่ระหว่างพื้นระเบียงกับพื้นชานมีระยะห่างประมาณ 40 cm 

ประตูทำหน้าที่เป็นปราการด่านแรกในการเข้าออกระหว่างเรือน ห้องต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ กรอบเช็ดหน้า คือวงกรอบนอกของบาน หรือวงกบ ตัวบานทำหน้าที่ปิดช่องว่างป้องกันแมลง

ธรณีประตูทำหน้าที่รองรับตัวประตู และรับเดือนเพื่อล็อกตัวประตู 

กลอนคานเป็นไม้สลักสอดขวางกึ่งกลางบานประตู หรือหน้าต่าง

กลอนกบไม้สลักสอดลงในรูเพื่อยึดตัวบาน

ซุ้มประตูเป็นประตูทางเข้าเรือนมีซุ้มหลังคาคลุมเพื่อป้องกันแดด ฝน และทำให้เกิดความงาม

หย่องที่ยังทำหน้าที่รับตัวหน้าต่างทำให้สูงจากพื้น และทำให้เกิดความสวยงาม

ชานทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมมาเรือนให้ดูกลมกลืน และมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ชานจะเป็นพื้นที่ ที่ต่ำกว่าตัวระเบียง

บันไดทำหน้าที่รองรับเจ้าของเรือนผู้มาเยือนขึ้นสู่เรือนพาจากพื้นดินสู่ชานเรือน หรือซุ้มประตูบันไดมี 2 แบบคือ บันไดพุก และบันไดเจาะ มีส่วนประกอบดังนี้ ลูกขั้นบันได แม่บันได

ฝักมะขามทำหน้าที่รองรับพื้นที่ตรงกับเสา ซึ่งไม่มีตง หรือรอดรองรับ โดยใช้ไม้ขนาด 3.5 x 3.5 cm ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร

แระวางอยู่ก้นหลุมทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักจากเสาลงสู่พื้นดินเพื่อป้องกันเรือนทรุด โดยใช้ไม้กลมหรือแบนยาว 50 เมตร ถึง 70 cm เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ถึง 50 เซนติเมตร ถ้าเป็นไม้แบน จะหนาประมาณ 5-7 เซนติเมตร

อกไก่ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากจันทันลงสู่ดั้ง โดยใช้ไม้รูปข้าวหลามตัด วางยาวตลอดเรือน และยื่นหัวท้ายออกไปอีกข้างละอีกประมาณ 60 ถึง 80 cm 

จันทันทำหน้าที่รับน้ำหนักของหลังคาโดยรับน้ำหนักจากเครื่องมุมมายังกลอน จากกลอนลงสู่แปร และลงสู่จันทัน โดยใช้ไม้ขนาด 5 * 25 เซนติเมตร ปรับแต่งให้โค้งอ่อนช้อยสวยงามตามแบบ จันทันจะมี 2 ลักษณะดังนี้ จันทันเอก จะวางอยู่ตรงหัวเสา จันทันพราง จะวางอยู่ระหว่างเสา

แปของเรือนไทยมี 2 ชนิดคือ แปหัวเสา ทำหน้าที่ยึดหัวเสา โดยวางทับบนขื่อ รับน้ำหนักจากกลอนโดยใช้ไม้เหลี่ยมขนาด 10 คูณ 10 cm แปลาน ทำหน้าที่รับน้ำหนักจากกลอนถ่ายลงสู่จันทันจะวางพาดอยู่ระหว่างจันทันกับแผงหน้าจั่วยาวตลอดเท่ากับอกไก่ โดยใช้ไม้ขนาด 5 * 10 เซนติเมตร

ระแนงทำหน้าที่รับกระเบื้องมุงหลังคาโดยใช้ไม้เหลี่ยมขนาด 2.5 * 2.5 เซนติเมตรวางตามยาวของหลังคาขนานไปกับอกไก่ระยะห่าง 10-12 เซนติเมตร วางอยู่บนกลอน

กันสาดทำหน้าที่กันแดดฝนหลังคายื่นออกจากหลังคาโดยรอบ

ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2564200,000|130,000|130,000|ใช้หมด2021531430361.pdf202112131110281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=4289]   วันที่รายงาน  [2/7/2564]

ดำเนินการจัดทำ E-book เรือนไทยภาคกลางจำนวน 10 ชุด 
ได้ดำเนินไปแล้วประมาณ 10 %
 

ค่าใช้จ่าย : 100,500
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=4501]   วันที่รายงาน  [26/9/2564]

Link สำหรับดู e-Book ออนไลน์ของเรือนไทยภาคกลาง ตำบลไผ่ดำพัฒนา

เรือนที่ 1 เรือนไทยใบเตย-ใบตอง

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/01

เรือนที่ 2 เรือนไทยฉิมกมล

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/02

เรือนที่ 3 เรือนไทยพูลสมบัติ

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/03

เรือนที่ 4 เรือนไทยกระจายแสง

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/04

เรือนที่ 5 เรือนไทยพึ่งสมบัติ

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/05

เรือนที่ 6 เรือนไทยผลแย้ม

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/06

เรือนที่ 7 เรือนไทยกลิ่นบุหงา

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/07

เรือนที่ 8 เรือนไทยทองแพ

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/08

เรือนที่ 9 เรือนไทยรุ่งแจ้ง

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/09

เรือนที่ 10 เรือนไทยเอี่ยมสุเมธ

http://ruenthaivillage.com/ebook/ex/10

ค่าใช้จ่าย : 29,500
จำนวนผู้รับบริการ : 10
ปัญหาอุปสรรค :
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง pla012@windowslive.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates