หมู่บ้านลำไยพญาแก้ว

บ้านพญาแก้ว หมู่ที่ 4

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25621,800,000|350,000||350,00020192131312591.pdf20191111146531.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง piyanuch_ros@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates