หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล

หมู่บ้านหม่อนไหมหมี่โฮล

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561230,000|230,000||230,0002018421136281.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates