หมู่บ้านไก่สวยงามสร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร

บ้านหนองปากง่าม หมู่ที่23 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561300,000|300,000||300,00020182231119141.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2562250,000|250,000|250,000|ใช้หมด2019220115431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=3647]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

คณะทำงานได้ลงพื้นที่เป้าหมาย ประสานงานกับผู้นำชุมชนและเกษตรกร ซึ่งพบว่า เกษตรกรไม่มีความพร้อมต่อการเลี้ยงไก่สวยงามมูลค่าสูง ทางคณะทำงานจึงขยายพื้นที่ดำเนินการให้กว้างมากขึ้น ไปยังหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดใกล้เคียง โดยกำหนดจุดเลี้ยงด้วยการคัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพและขยายออกในชุมชนนั้น โดยชุมชนที่ได้ลงดำเนินการ เช่น บ้านปากง่าม ต. หนองจิก อ. กำแพงแสน บ้านนราภิรมย์ อำเภอบางเลน บ้านฝั่งคลอง อ. ดอนตูม จ. นครปฐม บ้านคลองวัว จ. สมุทรสงคราม และชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ราชบุรี เป็นต้น 

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=3649]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ทางโครงการได้เตรียมให้ความรู้กับตัวแทนเกษตรกรแบบกลุ่มย่อยในเบื้องต้นในระหว่างการลงพื้นที่เพื่อหาจุดเลี้ยงที่เหมาะสม และได้เตรียมแผนและหลักสูตรการอบรมไว้เรียบร้อยเพื่อลงอบรมอย่างละเอียดอีกครั้ง หลังจากจัดการคัดเลือกที่เลี้ยงและแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดของพ่อแม่พันธุ์ไก่สวยงามที่เตรียมไว้ โดยจะดำเนินการต่อเนื่องแม้หมดระยะเวลาโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 100,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=3650]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ทางโครงการได้ประสานผู้เลี้ยงไก่สวยงามรายใหย่ เพื่อจัดซื้อพ่อแม่พันธุ์เพื่อนำไปให้เกษตรกรขยายลูกต่อไป แต่ในระหว่างการดำเนินงานมีการระบาดของโรค ทำให้ไก่หลายตัวตาย และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทั้งนี้ได้ แก้ไขโดยการแบ่งจุดเลี้ยงอนุบาลและฝากไว้กับฟาร์มที่เชี่ยวชาญเพื่อกระจายความเสี่ยง และขยายพันธุ์ลูกไก่ก่อนที่จะนำไปจ่ายแจกแก่เกษตรกร แทนที่จะนำพ่อแม่พันธุ์ไปให้โดยตรง นอกจากนัี้ ยังได้จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การเลี้ยงไว้ 40 ชุด

 

ค่าใช้จ่าย : 80,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=3653]   วันที่รายงาน  [30/9/2562]

ทางคณะทำงานได้ลงพื้นที่ติดตามแหล่งฝากเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงขยาย เช่น ปุ๋ยและยารักษาโรค ซึ่งพบว่า ไก่บางพันธุ์มีความอ่อนแอ ไก่บางพันธุ์เป็นได้ทั้งสวยงามและอาหาร ส่วนอีกหลายพันธุ์สามารถขยายพันธุ์ได้

 

ค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 20
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :

ส่งข้อความถึง agrprsa@ku.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates