หมู่บ้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ่อน้ำร้อนกันตัง ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง

บ้านบางสัก

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2561250,000|250,000||250,00020181311713121.pdf20181024163341.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง dumronglo@yahoo.co.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates