หมู่บ้านต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะปิ

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2558300,000|250,000||250,0002015721123311.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง tuanjai2527@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates