หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป

หมู่ที่ 1 บ้านเขาตำหนอน ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557300,000|198,000|140,000|58,00020149261617501.pdf2015291610481.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=966]   วันที่รายงาน  [4/7/2557]
มื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น.
ลงพื้นที่ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป"
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีประธานกลุ่ม นางปรีดา ทวีรส โทรศัพท์ 081-476-7447
ทางคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ซึ่งได้รับการสนับสนุนหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2557 “หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีอาจาย์ปิยภาคย์ ภูมิภมร หัวหน้าโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนางสาวเตือนใจ ปิยัง ผู้ร่วมโครงการลงพื้นที่ไปยังกลุ่มหมู่บ้านเพื่อเข้าไปพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนา หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป ในปีที่ 1 (2557)

ทางนางปรีดา ทวีรส ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน ได้เล่าประวัติความเป็นมา ชาวบ้านตำบลถ้ำทองหลางประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ มีอาชีพปลูกขมิ้นมาแต่โบราณ มีการเล่าต่อกันมาในอดีต ชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยนอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ทางฝั่งทะเลอันดามันและได้นำขมิ้นมาปลูก ประกอบกับสภาพดินของตำบลมีแร่ธาตุสูง จึงปลูกขมิ้นได้ผลดีมาแต่โบราณ กระทั่งเมื่อปี 2526 ราคาขมิ้นตกต่ำมาก จากกิโลกรัมละ 30 บาท เหลือเพียง 4 บาท ชาวบ้านจึงรวมตัวกันไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เคหกิจเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทับปุด จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปขมิ้นสดเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วไม่ให้สูญเปล่า โดยกลุ่มฯ เริ่มจากแปรรูปเป็นขมิ้นผง ตั้งแต่ทำมาสินค้าขายดีมาก โดยลูกค้าจะรับไปทำเป็นผลิตภัณฑ์สปา และต่อมาได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ข้าวเกรียบกุ้งผสมขมิ้น เครื่องแกงต่างๆ ทั้งแกงเหลือง แกงกะทิ แกงไตปลา ขมิ้นแคปซูล สบู่น้ำผึ้งผสมขมิ้น ฯลฯ ซึ่งตลาดให้การตอบรับเป็นอย่างดี กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่จะรับสินค้าทั้งแบบขมิ้นสด (อายุประมาณ 8 เดือน)ราคากิโลกรัมละ 25-30 บาท และขมิ้นผง (อายุการปลูก 12 เดือน) ราคากิโลกรัมละ 300 บาท(ขมิ้นสด 6 กก./ ขมิ้นผง 1 กก.) ตลาดส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ เพชรบุรี กระบี่ ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังกระจายตามตัวแทนที่รับไปจำหน่ายทั่วประเทศ สำหรับการดำเนินการกลุ่มฯ โดยมีการตั้งกฎกติกาว่าผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มต้องผ่านการพิจารณาว่ามีพฤติกรรมที่ไว้วางใจได้ มีใจรักในการทำงานและรู้จักปรับตัวเข้ากับสมาชิกเดิมได้ และต้องผ่านการฝึกงาน 1 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้จริง การรับสมาชิกจะไม่จำกัดอายุ ขอเพียงให้มีความตั้งใจจริงในการทำงานเป็นพอ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 26 คน

ทางอาจารย์ปิยภาคย์ ภูมิภมร หัวหน้าโครงการ ได้แจ้งรายละเอียดโครงการหรือการดำเนินโครงการในการพัฒนา หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป ดังนี้ 1) เกี่ยวกับกระบวนการผลิตวัตถุดิบเข้าระบบเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย อบรมเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรย์ อบรมมาตรฐาน GMP และอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยจูงใจในการซื้อขาย อย่างไรก็ตามทางกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน ได้ผลิตภัณฑ์ดังนี้ ขิงผง ขมิ้นแคปซูล ข้าวเกรียบสมุนไพร เครื่องแกง ส้มแขกแปรรูป
จากการพูดคุยทางคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ (อาจาย์ปิยภาคย์ ภูมิภมร) สามารถได้ข้อสรุบดังนี้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่จะพัฒนากลุ่ม ดังนี้
1)อบรม
2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์/ฉลากเครื่องแกง
3) การทำสื่อกระบวนหรือขั้นตอนการผลิตแต่ละชนิดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน

ค่าใช้จ่าย : 20,000
จำนวนผู้รับบริการ : 12
ปัญหาอุปสรรค : -เรื่องงบประมาณเข้าช้า
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1111]   วันที่รายงาน  [30/9/2557]
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ทางคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่อีกครั้ง หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีประธานกลุ่ม นางปรีดา ทวีรส ต้อนรับ โดยมีอาจารย์ปิยภาคย์ ภูมิภมร และนางสาวเตือนใจ ปิยัง เพื่อสอบถามกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาตำหนอน ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ในการพัฒนาในปีที่ 1 ของหมู่บ้านจะพัฒนาในเรื่อง บรรจุภัณฑ์ เช่น เครื่องแกง ขิงผง และข้าวเกรียบ เป็นต้น โดยทั้งนี้ทางกลุ่มต้องการบรรจุภัณฑ์เป็นแบบถุงฟอยด์ใส โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 15 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ทางคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา มีประธานกลุ่ม นางปรีดา ทวีรส ต้อนรับ โดยมีอาจารย์ปิยภาคย์ ภูมิภมร และนางสาวเตือนใจ ปิยัง เพื่อนำแบบตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแบบหลายขนาดให้กับทางกลุ่มดูเพื่อคัดเลือก เพื่อจะได้ดำเนินในการจัดซื้อเพื่อพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 คน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงาโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 18 กันยายน 2557
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ทางคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีประธานกลุ่ม นางปรีดา ทวีรส ต้อนรับ ซึ่งมีอาจารย์ปิยภาคย์ ภูมิภมร และนางสาวเตือนใจ ปิยัง ได้นำบรรจุภัณฑ์ที่ได้จัดซื้อตามที่ได้พูดคุยตกลงกับทางกลุ่ม “ หมู่บ้านต้นแบบสมุนไพรแปรรูป"กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน แล้วนั้น ให้พัฒนาตามบรรจุภัณฑ์ที่ได้จัดซื้อมานั้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ค่าใช้จ่าย : 120,000
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณในการดำเนินโครงการล่าช้า
แนวทางแก้ไข : การใช้เงินหน่วยงานในการสำรองจ่ายไปก่อน
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558300,000|230,000||230,0002015721132411.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง piyapak54@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates