หมู่บ้านแปรรูปผลไม้ทุ่งนาน้อย (เดิม หมู่บ้านแปรรูปผลไม้ห้วยเม็ง)

กลุ่มแม่บ้านทุ่งนาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานรับผิดชอบ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2557598,700|250,000|285,644|-35,64420144301713241.pdf20152101712451.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=918]   วันที่รายงาน  [30/6/2557]
1. ได้ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของโครงการแม่ข่าย
2. จากการประชุมชี้แจงโครงแม่ข่ายฯ กลุ่มแม่บ้านห้วยเม็ง ไม่มีสมาชิกเข้าปฏิบัติงานได้ประจำเนื่องจากติดภาระกิจสวนผลไม้ซึ่งถ้าจ้างค่าแรงสูง พบนายกฯ เทศบาลได้แนะนำให้ย้ายกลุ่มไปท่ีกลุ่มแม่บ้านทุ่งนาน้อยซึ่งประชากรว่างพอที่ปฏิบัติงานกลุ่ม และนายกก็ได้ช่วยเรื่องการตลาด
3. เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเงาะให้กับกลุ่มแม่บ้านทุ่งนาน้อย
4. ปฏิบัตการอบรม GMP และปรับปรุงอาคารผลิต
ค่าใช้จ่าย : 101,144
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : กลุ่มแม่บ้านห้วยเม็งติดภาระกิจในสวนผลไม้ประจำ และถ้าจ้างแรงงานก็ราคาสูง ขาดผู้ปฏิบัติงานกลุ่มประจำ
แนวทางแก้ไข : เข้าพบนายกฯ เทศบาลพบปะ ได้คำแนะนำให้ย้ายกลุ่มผลิตไปที่กลุ่มแม่บ้านทุ่งนาน้อยซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานประจำได้เพราะเป็นหมู่บ้านที่ประชากรว่างพอที่จะเข้าปฏิบัติงานกลุ่มได้ และนายกฯได้เข้าช่วยเรื่องการตลาดของกลุ่มไห้อีกด้วย
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2014731428461.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=1014]   วันที่รายงาน  [8/8/2557]
-อบรมการแปรรูปสับปะรดเพิ่มเติมเนื่องจากในท้องที่มีสับปะรดมาก
-บรรจุภัณฑ์ลงไปให้คำปรึกษา
ค่าใช้จ่าย : 84,500
จำนวนผู้รับบริการ : 50
ปัญหาอุปสรรค : เดือนกรกฎาคมกลุ่มถูกฝนกระหน่ำถูกน้ำท่วมตามข่าวที่อำเภอเชียงของ
แนวทางแก้ไข :
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=1353]   วันที่รายงาน  [2/9/2558]
อบรมการแปรรูปเงาะตกเกรดแช่อิ่มอบแห้ง และสับปะรดราคาถูกเป็นน้ำพริกเผาสับปะรดค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค : เป็นงานด้านอาหารที่ชนเผ่าม้งยังไม่ถนัดเหมือนปักผ้า
แนวทางแก้ไข : หมั่นให้เขาผลิตบ่อยๆ โดยให้รองนายกเทศมนตรีหาออเด้อ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=1354]   วันที่รายงาน  [2/9/2558]
อบรมการแปรรูปเงาะตกเกรดแช่อิ่มอบแห้ง และสับปะรดราคาถูกเป็นน้ำพริกเผาสับปะรดค่าใช้จ่าย : 50,000
จำนวนผู้รับบริการ : 70
ปัญหาอุปสรรค : เป็นงานด้านอาหารที่ชนเผ่าม้งยังไม่ถนัดเหมือนปักผ้า
แนวทางแก้ไข : หมั่นให้เขาผลิตบ่อยๆ โดยให้รองนายกเทศมนตรีหาออเด้อ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2558250,000|250,000|83,320|166,680201572135431.pdf2016221650111.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=1245]   วันที่รายงาน  [5/6/2558]


1.ประชุมกลุ่มชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์แม่ข่ายฯ ต่อปีที่ 2ต่อยอดผลิตภัณฑ์          39,5802.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง, น้ำพริกเนื้อสับปะรด  และพายสับปะรด                                              43,740     


ค่าใช้จ่าย : 83,320
จำนวนผู้รับบริการ : 30
ปัญหาอุปสรรค : โครงการแปรรูปเงาะ แต่ช่วงนี้ยังไม่มีผลเงาะออกสู่ตลาด
จึงอบรมการแปรรูปจากสับปะรดแทนไปก่อน
แนวทางแก้ไข : ปลายเดือนนี้ถึงฤดูกาล จะรีบทำการฝึกอบรมและมีผลิตภัณฑ์
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2559250,000|250,000||250,0002016471012381.pdf20161221020471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง narongdej@tistr.or.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates