หมู่บ้านคราม

บ้านโนนนคร หมู่ 10 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2555380,000|370,000|370,000|ใช้หมด20125231034521.pdf201210281551501.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=279]   วันที่รายงาน  [2/7/2555]
1. แจ้งเทศบาลตำบลขมิ้น เรื่องหมู่บ้านครามของบ้านโนนนคร ต.ขมิ้น
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกคราม และเทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อทำเนื้อครามที่บ้านโนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 มีผู้เข้าร่วม 40 คน วันที่ 23 เมษายน 2555 ที่บ้านกุดตาใกล้ ตำบลสานนาวัง อำเภอนาคู 2555 มีผู้เข้าร่วม 71 คน วันที่ 24 เมษายน 2555 ที่บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง ผู้เข้าร่วม 15 คน
3. ติดตามผลการปลูกครามในพื้นที่ บ้านโนนนคร วันที่ 13 มิถุนายน 2555 มีทั้งแปลงรวม และแปลงส่วนตัว ที่บ้านกุดตาใกล้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เพื่อนัดวันเก็บเกี่ยวคราม
ค่าใช้จ่าย : 106,420
จำนวนผู้รับบริการ : 126
ปัญหาอุปสรรค : ฤดุเก็บเกี่ยวครามจะประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555
ซึ่งมีหลายกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2555
แนวทางแก้ไข : ขยายเวลาดำเนินโครงการ
ไฟล์แนบกิจกรรม :
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=403]   วันที่รายงาน  [28/9/2555]
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเนื้อครามผลผลิตที่โนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง มีผู้เข้าร่วม 30 คน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามที่ตำบลดินจี่ ผู้เข้าร่วม ที่ตำบลดินจี่ ผู้เข้าร่วม 55 คน ที่ตำบลสายนาวังมีผู้เข้าร่วม 78 คน
ค่าใช้จ่าย : 263,580
จำนวนผู้รับบริการ : 163
ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี
แนวทางแก้ไข : ไม่มี
ไฟล์แนบกิจกรรม :
2556250,000|250,000|250,000|ใช้หมด201312896451.pdf20131022112211.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=507]   วันที่รายงาน  [29/3/2556]
สำรวจหมู่บ้าน
จัดเวทีเสวนา
ค่าใช้จ่าย : 32,400
จำนวนผู้รับบริการ : 37
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20139281527591.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 [IG=562]   วันที่รายงาน  [18/4/2556]
ตารางกิจกรรมปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013418132911.pdf
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3 [IG=654]   วันที่รายงาน  [1/7/2556]
1. จัดเวทีเสวนารับทราบปัญหาของกลุ่มครามที่บ้านโนนนคร
2, จัดทำแผนชุมชนเพื่อวางเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านคราม บ้านโนนนคร
3. จัดทำแผนที่เดินดินในหมู่บ้านโนนนคร
4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกคราม ที่บ้านโนนนคร 30 คน
หมู่บ้านขยายผล บ้านกุดตาใกล้ 47 คน บ้านดินจี่ 55 คน บ้านโหมน 20 คน
ค่าใช้จ่าย : 165,300
จำนวนผู้รับบริการ : 152
ปัญหาอุปสรรค : ฝนไม่ตกในช่วงเดือนพฤษภาคม ทำให้การปลูกครามล่าช้า
แนวทางแก้ไข : 1.ประสานกับทางจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อขอใช้น้ำเพื่อการเกษตร
2. ปลูกครามไว้ใกล้บ้าน ริมรั้ว เพื่อใช้น้ำรดได้

ไฟล์แนบกิจกรรม : 201374177581.xls
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 4 [IG=766]   วันที่รายงาน  [27/9/2556]
ทวนสอบข้อมูลชุมชน บ้านโนนนคร ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อหม้อคราม การย้อมครามให้กับหมู่บ้านแม่ข่ายบ้านโนนนคร หมู่บ้านเครือข่ายบ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง บ้านโหมน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง บ้านกุดตาใกล้ ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู ร
ทดลองย้อมไหมด้วยครามที่บ้านดินจี่
ทำรายงานฉบับสมบูรณ์
ค่าใช้จ่าย : 52,300
จำนวนผู้รับบริการ : 130
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20139281532201.xls

ส่งข้อความถึง sujittra3399@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates