หมู่บ้านไผ่ หัตกรรมพื้นบ้าน

หมู่บ้านวังเขมร ต.ท่าเสา อ.ไทนโยค จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25541,230,080|200,000||200,000201325957331.pdf2014361159131.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง agrprsa@ku.ac.th ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates