หมู่บ้านใบบัวบก

บ้านคลองสอง ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554703,200|182,400||182,400201325941121.pdf2014227958301.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
2555182,000|143,500||143,500201325937511.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง g47610779@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates