หมู่บ้านแห้วปลอดสารพิษ

บ้านทุ่งขนะ ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
25541,508,000|223,600||223,6002013211105471.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง ahaman_2@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates