หมู่บ้านนาอ้อเศรษฐกิจพอเพียง

ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะหมู่บ้าน : เข้มแข็งเติบโต

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554410,000|194,060|40,000|154,0602013214159281.pdf201431095101.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=661]   วันที่รายงาน  [3/7/2556]
ได้อบรมเรื่องการเกษตรอินทรีย์ เช่นการผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย , การผลิตปุ๋ยน้ำอินทรีย์ กล่าวในวันที่ 12 มิถุนายน 2556 วิทยากรในการอบรม นายอธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 34 อบรม จำนวน 1 วันค่าใช้จ่าย : 40,000
จำนวนผู้รับบริการ : 34
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 2013731016421.pdf
2556150,000|150,000||150,0002013620944261.pdf201437108381.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 [IG=842]   วันที่รายงาน  [8/10/2556]
แผนการดำเนินงานช่วงขยายเวลาปี 2556ค่าใช้จ่าย :
จำนวนผู้รับบริการ : 0
ปัญหาอุปสรรค : -
แนวทางแก้ไข : -
ไฟล์แนบกิจกรรม : 20131081143551.pdf

ส่งข้อความถึง lekdee11@gmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates