หมู่บ้านเทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

บ้านหนองกวาง ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
สถานะหมู่บ้าน :

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554313,000|160,800||160,8002013271238521.pdf20128191039431.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง pkongsuk@yahoo.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates