หมู่บ้านเพาะเลี้ยงปลาพื้นที่สูง (บ้านนาบง)

บ้านนาบง หมู่ที่ 14 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

หน่วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สถานะหมู่บ้าน : อยู่รอด

เรื่องเล่าความสำเร็จ...

ปีงประมาณงบขอ|ได้รับ|ใช้|คงเหลือข้อเสนอโครงการรายงานฉบับสมบูรณ์
2554|110,000||110,00020132131539521.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งข้อความถึง Lek_amorn@hotmail.com ผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อความ

 

Template by OS Templates